Change Management


Effectief veranderen

Als organisatie staat u voor de opgave om uw klanten in een internationale, digitale en dynamische context steeds te voorzien van een optimale klantbeleving. Continu (mee)bewegen en blijven nadenken over strategie en de realisatie ervan voor de toekomst, is vandaag de dag dan ook de norm. Daarmee is de vaardigheid om effectief te veranderen cruciaal voor de samenleving, organisaties en individuen.

De omgevingsfactoren die leiden tot verandering en de ambitie van organisaties om zich te ontwikkelen, hebben impact op de strategie, organisatie-inrichting, processen en vragen om ander gedrag. De uiteindelijke verandering zelf krijgt vorm door de mensen in de organisatie. Daarom staat het individu centraal binnen iedere veranderopgave.

Change Strategie Model

Beweging creëren

Organisaties veranderen niet, mensen veranderen. Echter, de eisen die aan organisaties worden gesteld veranderen wel voortdurend. Hierdoor is verandering een gegeven en is het verandervermogen van medewerkers een onmisbare competentie.

Bewegen - Change management

Veranderen begint bij bewegen. Succesfactor voor veranderen is dat mensen hun intrinsieke motivatie kunnen koppelen aan het ‘waarom’ van de verandering. Alleen dan zullen mensen de verandering omarmen, in beweging komen en daadwerkelijk nieuw gedrag vertonen.

Maar hoe krijgt u mensen in beweging? Door in te spelen op de volgende vier aspecten:

 • Begrijpen Randvoorwaarde voor het meegaan in verandering is dat mensen precies begrijpen wat er van hen wordt verwacht.
 • Willen Succesvol veranderen staat of valt met adoptie vanuit intrinsieke motivatie. Geef daarom duidelijk het belang van de verandering aan.
 • Kunnen De juiste kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat uw mensen kunnen meebewegen met de verandering.
 • Doen Veranderen is doen. Dit vergt ruimte voor het uitproberen van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden.

Veranderinterventies beleven

Inspelen op de vier genoemde aspecten – begrijpen, willen, kunnen en doen – laat mensen de verandering beleven. Zij ervaren de verandering door de verschillende activiteiten en ontwikkelingen om hen heen.

Beleven - Change management

Een van de mogelijke interventies daarbij is storytelling of het veranderverhaal:

Storytelling

Veranderverhaal

Om mensen daadwerkelijk blijvend te laten veranderen, is naast een missie en visie een duidelijk veranderverhaal belangrijk. Zo’n verhaal maakt duidelijk waar de organisatie voor staat en voor gaat, en nodigt medewerkers uit om te gaan ervaren wat de verandering voor hen betekent.

Berenschot begeleidt organisaties bij het vormgeven van hun veranderverhaal. We geven inzicht in de noodzaak en kracht van verhalen voor leiderschap en de meerwaarde ervan ten opzichte van enkel feiten en cijfers. Storytelling vormt vaak de basis voor het kunnen begrijpen van en willen participeren in verandering.

Veranderaanpak organiseren

Om de gewenste verandering te realiseren, is het zaak de juiste randvoorwaarden te scheppen. Daarom bevat een effectieve veranderaanpak de volgende zes elementen:

Change Strategie Model

 • Veranderverhaal
  Bepaal de stip op de horizon, waarin het ‘waarom’ duidelijk aan bod komt. Zo’n veranderverhaal, inclusief inspirerend toekomstbeeld, zet mensen in beweging.
 • Leiderschapsprofiel
  Wellicht dat de verandering een andere leiderschapsstijl of nieuwe competenties vraagt. Begeleid en versterk leidinggevenden en neem hen mee in de verwachtingen omtrent hun rol, Lees meer over onze visie op leiderschapsontwikkeling.
 • Stakeholdermanagement
  Het succes van een verandering is in grote mate afhankelijk van het draagvlak van alle belanghebbenden. Analyseer het stakeholdersveld om de motivatie van sleutelfiguren binnen de verandering te bepalen, en ontwikkel op basis hiervan een effectieve beïnvloedingsstrategie.

 • Leer- en ontwikkelstrategie
  Analyseer welk gedrag, kennis en vaardigheden nodig zijn om mee te kunnen in de verandering en vorm een duidelijke strategie rondom leren en ontwikkelen. Lees meer over onze visie op leren en ontwikkelen.

 • Communicatiestrategie
  Communicatie zorgt voor duidelijkheid, begrip en motivatie rond verandering. Een passende communicatiestrategie met vernieuwende communicatievormen is daarom essentieel.

 • Monitoren en bijsturen
  Meet de voortgang tijdens een verandering, zodat u indien nodig tussentijds kunt bijstellen. Een veranderproces wordt immers lerend ingevuld. Tevens worden zo tussentijdse resultaten zichtbaar en kunt u deze vieren.

Aan de slag

Een veranderaanpak is afhankelijk van de context en verschilt daarom per organisatie. Samen met u werken we aan de best passende aanpak.

Heeft u interesse om vrijblijvend te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij uw veranderingen en veranderstrategie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. We helpen u graag.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs