Accountants in een veranderende markt


Vertrekpunt

Een middelgroot accountantskantoor (top 15 in Nederland) wilde sneller inspelen op de behoefte aan specialisten in de markt en de kwaliteit van dienstverlening vergroten. Hiervoor was een nieuwe strategie geformuleerd en een nieuw organisatiemodel ontworpen. Het kantoor zou voortaan naar Service Line worden georganiseerd en niet langer naar regionale kantoren.

Onze aanpak

Het doorvoeren van het nieuwe organisatiemodel en het leren werken in dat nieuwe model bleek een grote verandering. Berenschot werd gevraagd een programma te ontwerpen en te begeleiden om stapsgewijs het nieuwe organisatiemodel uit te werken en in te voeren. Daarbij was draagvlak een belangrijkste randvoorwaarde.

Voorheen had iedere regio een eigen kantoor en elk regionaal kantoor een eigen bestuur dat zorgde voor dagelijkse aansturing van de medewerkers in de regio en verantwoordelijk was voor de lokale klantrelaties. Goed op elkaar ingespeelde teams met een sterk samenhorigheidsgevoel, wat versterkt werd door rapportages met prestaties per kantoor. Zo waren ‘wij van kantoor Utrecht’ regelmatig het ‘beste kantoor’ in termen van omzetgroei en aantal nieuwe klanten.

Binnen het nieuwe organisatiemodel waren de kantoren niet langer leidend. Medewerkers bleven weliswaar vrijwel allemaal werkzaam op hetzelfde kantoor, maar nu georganiseerd per vakgebied. Voor sommigen voelde dit als een ‘coup’ in de ‘kantoorkoninkrijken’.

Resultaat

Door te kiezen voor co-creatie in het programma is het gelukt het nieuwe organisatiemodel uit te werken en in te voeren. In totaal deden zo’n vijftien werkgroepen mee, elk ervan voorgezeten door een leidinggevende. Verder had een combinatie van high potentials en specialisten uit de eigen stafdiensten zitting in de werkgroepen. Tevens was in iedere werkgroep een adviseur van Berenschot actief als secretaris, om de voortgang en rapportage te borgen.