Evenementenorganisatie op de schop


Vertrekpunt

Een toonaangevende evenementenorganisatie aan de vooravond van een fusie tussen drie organisaties. De organisatie wil dé ontmoetingsplek voor Nederland worden, nu en in de toekomst. Deze verandering vraagt om een nieuwe wijze van organiseren en aansturen, en een andere stijl van werken: gastvrij, klantgericht en zakelijk. Dit vraagt ander gedrag van leidinggevenden en medewerkers en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en organisatie-inrichting.

Onze aanpak

Berenschot stond de directie en HR-manager met raad en daad bij gedurende het gehele veranderproces (advies, ondersteuning, sparringpartner en klankbord). Om de veranderopgave te doen slagen, hebben we het management gecoacht op individueel en teamniveau en het nieuwe, gewenste gedrag vastgelegd in profielen en competentiesets. Ook ondersteunden we de selectie van management en medewerkers (assessments of deelname sollicitatiecommissie).

Verder hielp Berenschot bij de ontwikkeling van een geheel nieuw HR-instrumentarium: harmonisatie en vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief een nieuwe salarisstructuur, een nieuw functionerings- en beoordelingssysteem. De nauwe samenwerking met management, OR en medewerkers was één van de cruciale succesfactoren van dit verandertraject.

Resultaat

  • Een efficiënte en effectieve organisatie met een robuust en duurzaam karakter waardoor de continuïteit langdurig gewaarborgd is.
  • De juiste persoon op de juiste plaats om de veranderopgave te verankeren en handen en voeten te geven.
  • Een stevige bedrijfscultuur waarin de kernwaarden gastvrijheid, klantgerichtheid en zakelijkheid onderdeel zijn geworden van het DNA van de organisatie.
  • Een nieuw marktconform en onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket dat positief uitwerkt op het concurrentievermogen, zonder afbreuk te doen aan de perceptie van marktconformiteit door medewerkers.
  • Een kostenbesparing van circa 90 vervallen functies.