Aanpassing verenigings- en bureaustructuur - KNB


Naar aanleiding van tumult in de beroepsgroep over de rol van de beroepsvereniging besloot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) tot een uitgebreide evaluatie en studie. Berenschot werd om advies gevraagd over een herstructurering van de KNB naar “een moderne slagvaardige organisatie, die marktgericht en efficiënt werkt en waarin de leden vertrouwen hebben”. Door middel van ledenonderzoek, bijeenkomsten met afdelingen en besturen formuleerde Berenschot een advies voor aanpassing van de besturing, de verenigingsstructuur en de structuur van het bureau.

knb