Branchetransformatie FOCWA


FOCWA Schadeherstel, de branchevereniging voor schadeherstellers, vroeg Berenschot om ondersteuning bij een complex en intensief veranderprogramma. De sector staat als gevolg van versnellende, technologische innovatie en branchevermenging de komende jaren voor grote uitdagingen. Daaronder vallen: minder schades, meer sanering, de opkomst van de (semi)autonome auto en de daaraan gekoppelde nieuwe wensen en behoeften van verzekeraars en autofabrikanten. ontwikkeld. Het bestuur van FOCWA vroeg Berenschot dit verandertraject in goede banen te leiden.

Bij de start lag het zwaartepunt op de ontwikkeling van een gedragen en heldere kwaliteitsnorm, de FOCWA Standaard. Deze norm geldt per 1 mei 2017 voor elke schadehersteller. Daarnaast zijn er samenwerkingstrajecten opgezet, is een nieuw automotive garantiefonds opgericht, het dienstenportfolio is herzien en er is een moderne en frisse marketingcommunicatie ontwikkeld. Ook hebben we gewerkt aan een stevige digitaliseringsslag. Het CRM en financiële pakket zijn vernieuwd. Om leden maximaal en persoonlijk online te ondersteunen, is er een gepersonaliseerd en dynamisch platform ontwikkeld.

FOCWA