Nieuw governancemodel KNVB


De sectie amateurvoetbal van de KNVB vroeg Berenschot haar te helpen bij het ontwerpen en invoeren van een nieuw governancemodel. Eerdere pogingen waren vastgelopen op een verschil van inzicht over de vormgeving van het bestuur en de verhouding tussen bestuur, verenigingsraad en directeur van de arbeidsorganisatie. Tegelijkertijd moest de sectie amateurvoetbal vanwege financiële tekorten (personele) ingrijpen in de arbeidsorganisatie. De druk werd verder verhoogd door uitspraken van het overkoepelend bondsbestuur van de KNVB en de directie van de sectie betaald voetbal van de KNVB. Een precaire situatie omdat verschillende bestuursleden hun zetel ter beschikking hadden gesteld en een interim-directeur was aangesteld nadat de directeur op non-actief was gesteld.

Berenschot ontwikkelde een nieuw governancemodel dat vervolgens door alle gremia werd aangenomen en volledig is ingevoerd. Hierbij hebben alle belanghebbenden vrijwillig hun plaats afgestaan voor het nieuwe governancemodel.

knvb