Versnellen en verandering vasthouden


Vertrekpunt

Vanaf 2010 tot eind 2015 werkte Berenschot met een technische bedrijfsorganisatie aan een langdurig en ingrijpend verandertraject. Doel: de organisatie moest meer kostenbewust gaan opereren en de productiviteit aanzienlijk verbeteren.

Onze aanpak

Inhoudelijk waren de verbeterprojecten niet ingewikkeld: betere planning, slimmer werk voorbereiden, verminderen van administratieve werkzaamheden op de werkvloer et cetera. De implementatie bleek echter taai: grote organisatie, zelfstandig werkende monteurs in een grote regio, niet makkelijk bereikbaar voor projectorganisatie of teamleiders.

In de keuze voor de verschillende initiatieven is continu gekeken naar de snelheid en het aantal veranderingen/verbeteringen die de organisatie aan kon. Wat moet er gebeuren, zetten we in op inhoud (effect) of acceptatie voor het beste resultaat?

Berenschot gaf de organisatie inzicht in haar cultuur, die echte verandering in de weg stond. Toen realiseerde het bedrijf zich dat ook een cultuurverandering nodig was. Berenschot zorgde ervoor dat het managementteam hierin zelf de leiding kon nemen.

Resultaat

Alle verbeteringen zijn vanuit de lijn geïnitieerd en opgepakt. Berenschot heeft daarbij vanuit de inhoud de verbeterprojecten en veranderingen ingezet en deze samen met de organisatie ingevoerd.