Communicatie


Goede communicatie: de basis voor succes

Communicatie verbindt inhoud, proces en mensen binnen uw organisatie. En zorgt voor draagvlak en enthousiasme bij en tussen interne en externe stakeholders. Daarnaast kan goede communicatie helpen risico’s en bedreigingen te verkleinen. In een tijd waarin iedereen 24/7 communiceert, is al snel duidelijk of een organisatie goed communiceert. Dat geldt nog sterker in tijden van verandering of crisis. Doordachte en gerichte communicatie draagt aantoonbaar bij aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen.

Beste oplossingen

U mag van ons de beste oplossingen verwachten voor organisatie- en communicatievraagstukken op de volgende gebieden:

  1. Strategische communicatie en positionering: weten wat er binnen en buiten de organisatie speelt, goed luisteren en de juiste vragen stellen.
  2. Professionalisering van de communicatiefunctie: anderen binnen de organisatie ondersteunen en helpen goed te communiceren.
  3. Crisiscommunicatie: met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en begrip voor de emoties in de samenleving.
  4. Verandercommunicatie: veranderingen vragen om een doordachte communicatiestrategie.

Berenschot heeft op al deze gebieden ruime ervaring met het adviseren van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven en andere organisaties.

Maatwerk voor optimale aanpak

Iedere organisatie is anders en kent zo haar eigen communicatievraagstukken. Daarom kiest Berenschot steeds voor maatwerk in advies. In overleg met u bepalen wij de optimale aanpak van uw vraagstuk. Dat kan variëren van advisering, woordvoering, onderzoek en benchmark, training, simulaties en coaching tot interim communicatiemanagement. Dit doen wij vanuit onze expertise op het gebied van communicatie én organisatieadvies. Waar nodig schakelen we ook professionals uit andere vakgebieden in.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Adviseurs