Organisatie en professionalisering communicatiefunctie


De uitdaging voor veel communicatieafdelingen is momenteel om professioneel in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Denk aan de toegenomen digitalisering en de verandering van zenden naar dialoog. Communicatieafdelingen krijgen daarbij een steeds meer faciliterende en coachende rol om collega’s te helpen hun communicatie te verbeteren. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de werkwijze van de communicatieprofessional. En het vergt ook flexibele communicatievormen om snel te reageren op veranderende omstandigheden.

Vragen rond de inrichting van de communicatiefunctie die wellicht ook binnen uw organisatie leven:

  • Is onze communicatieafdeling opgewassen tegen de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen?
  • Hoe kunnen we onze communicatiefunctie het beste inrichten en positioneren?
  • Onze hele organisatie moet communicatiever worden. Hoe gaan we de communicatie verbeteren en welke rol is hierbij weggelegd voor de afdeling communicatie?
  • Hoe kunnen onze communicatieprofessionals andere medewerkers faciliteren en coachen in goed communiceren?

Berenschot biedt de volgende ondersteuning:

  • Analyse van het functioneren van de communicatiefunctie door middel van een quick scan communicatie, doorlichting of herinrichting.
  • Advies over de rolopvatting, inrichting en omvang van uw communicatiefunctie in lijn met de organisatieambitie. Advies over de positionering, aansturing en borging van uw communicatiefunctie.
  • Benchmarking van uw communicatiefunctie met die van andere organisaties.
  • Communicatietrainingen op alle relevante aspecten van strategische advisering en communicatie via de Berenschot Communicatie Academie.
  • Analyse van en advies over de effectiviteit van uw interne communicatie.
  • Advisering en coaching van manager, managementteam of communicatieadviseurs.

Meer weten over het verbeteren van communicatie?

Bent u benieuwd hoe u uw communicatiefunctie beter kunt inrichten? Of wilt u in algemene zin de communicatie van uw organisatie verbeteren? Neemt u dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.