Crisiscommunicatie


Iedere organisatie kan te maken krijgen met een crisissituatie. Een onverwachte gebeurtenis met grote impact op de continuïteit en reputatie van de organisatie, de omgeving en/of de maatschappij. Het kan een fysieke of operationele crisis betreffen, maar ook een bestuurlijke, ethische of financiële crisissituatie. De standaard reactiemechanismen en werkwijzen van uw organisatie volstaan niet meer.

Uw reactie op een crisis - of juist het uitblijven ervan - kan de ontwikkeling van de crisis beïnvloeden en het imago van u als bestuurder en van uw organisatie maken of breken. In een tijd waarin journalisten en burgers 24 uur per dag nieuws maken en volgen via televisie, radio, internet en social media, is snelle en effectieve crisiscommunicatie dan essentieel, met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en begrip voor de emoties in de samenleving.

Vragen die een organisatie kan hebben op het gebied van crisiscommunicatie zijn:

  • “Hoe bereiden wij ons voor op een crisissituatie?”
  • “Hoe houden we de regie op communicatie tijdens een crisis?”
  • “Hoe voorkomen we dat een crisis onze reputatie aantast?”
  • “Hoe kan ik als bestuurder, directeur of burgemeester in een crisissituatie professioneel communiceren richting media, klanten en burgers?”

Berenschot biedt de volgende ondersteuning:

  • Inrichting en borging van crisiscommunicatie in uw (crisis)organisatie.
  • Trainingen issuemanagement en crisiscommunicatie, van communicatieprofessionals tot bestuurder.
  • Levensechte oefeningen voor communicatieprofessionals/‑afdelingen tot en met hele organisatie en stakeholders.
  • Ondersteuning in crisissituaties door ervaren woordvoerders en/of communicatieadviseurs.
  • Evaluatie van de (organisatie van de) crisiscommunicatie tijdens of na afloop van een crisis.