Help, de straten lopen onder!


“Het waterschap wil graag goed voorbereid zijn op crisissituaties. De eerste stap was een training op maat voor alle communicatieadviseurs en medewerkers. Daarin werd aandacht besteed aan de verschillende taken in het team, onderlinge samenwerking tijdens een crisis, de crisisorganisatie en wat crisiscommunicatie nu zo bijzonder maakt. Daarna heeft de communicatieafdeling in een oefening kunnen ervaren hoe het er in de praktijk aan toe kan gaan. Leerzaam voor ervaren en nieuwe medewerkers en het team als geheel. Tijdens de organisatiebrede oefening enige tijd later kon de communicatieafdeling laten zien dat ze echt grip hebben gekregen op communicatie tijdens een crisis. Dankzij de geavanceerde oefenomgeving konden ze volwaardig meedoen.”

Berenschot maakt trainingen op maat, op basis van de leerwensen en het kennisniveau van de deelnemers. Ook zorgen we dat het geleerde aansluit bij de crisisplannen en de werkwijze van de organisatie. Een crisisoefening is een prettige en veilige manier om te ervaren hoe het er tijdens een crisis aan toe gaat. Een levensechte oefenomgeving, tijdsdruk, de juiste inhoudelijke dilemma’s maken dat deelnemers (bijna) vergeten dat het een simulatie is. Oefenen met het team of de organisatie is leuk, leerzaam en draagt bij aan het opbouwen van kennis en kunde zodat een echte crisis met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.