Professionalisering van de communicatiefunctie


De uitdaging voor veel communicatieafdelingen is momenteel om professioneel in te spelen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de toegenomen digitalisering en de verandering van zenden naar dialoog. Dat vergt een professionaliseringsslag van de communicatiefunctie. De tendens is dat communicatieafdelingen een steeds meer faciliterende en coachende rol krijgen om anderen binnen de organisatie te ondersteunen en te helpen goed te communiceren. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de werkwijze van de communicatieprofessional. En het vraagt ook om flexibele communicatievormen om snel te reageren op veranderende omstandigheden.

Vragen die een organisatie kan hebben op het terrein van inrichting van de communicatiefunctie zijn:

“Is onze communicatieafdeling opgewassen tegen de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen?”

“Hoe kunnen we onze communicatiefunctie het beste inrichten en positioneren?”

“Onze hele organisatie moet communicatiever worden. Hoe pakken we dat aan en welke rol is hierbij weggelegd voor de afdeling communicatie?”

“Hoe kunnen onze communicatieprofessionals andere medewerkers faciliteren en coachen in goed communiceren?”

Berenschot biedt de volgende ondersteuning:

  • Analyse van het functioneren van de communicatiefunctie.
  • Advies over de rolopvatting, inrichting en omvang van uw communicatiefunctie in lijn met de organisatieambitie.
  • Advies over de positionering, aansturing en borging van uw communicatiefunctie.
  • Benchmarking van uw communicatiefunctie met die van andere organisaties.
  • Analyse van en advies over de effectiviteit van uw interne communicatie
  • Advisering en coaching van manager, managementteam of communicatieadviseurs.