Samen de OV-chipkaart innoveren!


“Trans Link Systems, het bedrijf achter de OV-chipkaart, wil de OV-chipkaart innoveren en in een nieuwe fase brengen. Deze nieuwe fase betreft interessante ‘cross-overs’ met de bancaire sector en aanbieders van mobiele telefonie om contactloze gebruikstoepassingen te verkennen, (samengaande met) de overgang naar een hoger beveiligingsniveau, en een coöperatie met alle vervoerders op het gebied van governance. Gezien de politieke en publieke gevoeligheid van de OV-chipkaart, is een effectieve communicatiestrategie van groot belang voor deze nieuwe fase. Een strategie die aandacht geeft aan de verschillende belangen van stakeholders.”

Berenschot is gevraagd mee te denken over de strategische communicatie rond de OV-chipkaart. Wij hebben Trans Link Systems op de volgende vlakken bijgestaan:

  • Monitoring en analyse van publicitaire en politieke omgeving.
  • Advies over ontwikkelingen rond de issues en het helder maken van communicatieboodschappen.
  • Advies over en ondersteuning bij stakeholdermanagement.
  • Voorbereiding van en ondersteuning bij belangrijke externe optredens.

Meer weten over strategische communicatie?

Wilt u advies over een communicatievraagstuk? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.