Strategische communicatie en positionering


Strategische communicatie is essentieel voor het verwezenlijken van uw organisatiedoelstellingen. Zeker nu organisaties voortdurend publiekelijk verantwoording moeten afleggen over hun activiteiten. Weten wat er binnen en buiten de organisatie speelt, goed luisteren en de juiste vragen stellen. Dat is de essentie van strategische communicatie. Verder moet u rekening houden met omgevingsfactoren, u bewust zijn van stakeholderbelangen en hier slim op inspelen.

De eerste taak van een strategisch communicatieadviseur is de organisatiestrategie vertalen in een onderscheidende positionering en de mensen in de lijn meenemen in de communicatiekoers. Daarnaast fungeert hij als strategisch sparringpartner voor bestuurders en management en geeft hij leiding aan het strategietraject. Ook meer uitvoerende taken als woordvoering, het regisseren van social media en zorgdragen voor sterke interne communicatie behoren hiertoe.

Vragen die een organisatie kan hebben op het terrein van strategische communicatie zijn:

 • “Hoe vertalen we de organisatiestrategie in een concrete en doelgerichte communicatieaanpak?”
 • “Hoe kunnen we het vertrouwen van het publiek (terug)winnen?”
 • “Hoe zorgen we ervoor dat het gebruik van social media onze reputatie versterkt?”
 • “Is onze interne communicatie voldoende effectief?”
 • “Wat is de beste positionering voor onze organisatie en hoe behouden we die in een continu veranderende omgeving?”

Berenschot biedt de volgende ondersteuning:

 • Analyse van en advies over de communicatiestrategie ( lange termijn).
 • Onderzoek naar en advies over uw positionering (legitimatie en draagvlak).
 • Analyse van de belangrijkste stakeholders en advies over de inzet van stakeholdermanagement.
 • Advies over (sociale) mediastrategie en reputatiemanagement.
 • Advies over het versterken van de interne communicatie.
 • Advies, coaching en training op het vlak van omgaan met de media, woordvoering, issuemanagement en stakeholdermanagement.
 • Leiding geven aan strategische communicatietrajecten.