Competentie Toolkit


De Competentie Toolkit is bedoeld voor organisaties die (het voornemen hebben om) met competentie­management aan de slag (te) gaan.

De Competentie Toolkit bevat een handleiding competentiemanagement, de Berenschot Competentiebank, het Competentiespel, Competentiekaarten en twee korte filmpjes 'Competenties in beeld'.

  1. Handleiding competentiemanagement: de eerste bouwsteen is een handleiding die u stap voor stap ondersteunt bij de invoering van competentiemanagement in uw organisatie. U kunt deze handleiding gebruiken als voorbeeld voor uw eigen projectplan.
  2. Berenschot Competentiebank: om te komen tot een competentieboek voor uw organisatie gebruikt u de tweede bouwsteen, de Berenschotcompetentiebank. U kunt de Competentiebank aanpassen naar eigen inzicht.
  3. Berenschot Competentiespel : om u te helpen bij het bepalen van die set van competenties die bij uw organisatie past (uw eigen competentieboek) hebben wij het Berenschotcompetentiespel ontwikkeld. Door het spelen van het spel met een afvaardiging uit uw organisatie, komt u tot een set van 25 competenties. Uit deze set kunnen twee tot drie kerncompetenties worden benoemd. In de toolkit vindt u het spelbord, vraag- en competentiekaartjes, een pion, een dobbelsteen en de spelregels.
  4. Berenschot Competentiekaarten: als de competentieset en kerncompetenties gekozen zijn, is een mogelijke vervolgstap het bepalen van afdelingscompetenties en functiecompetenties, zodat per functie een competentieprofiel kan worden opgesteld. De competentiekaarten in de toolkit ondersteunen u bij het kiezen van deze afdelings- en functiecompetenties.
  5. Berenschot Competentiefilmpjes: de toolkit bevat twee korte filmpjes 'Competenties in beeld' die u kunt inzetten tijdens de implementatie van competentiemanagement. In elk filmpje wordt een competentie uit het competentieboek uitgebeeld. De filmpjes kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens het trainen van leidinggevenden, waarbij ze leren competenties te herkennen en te beoordelen. Maar ze zijn ook zeer geschikt in de voorlichting richting (nieuwe) medewerkers over gewenst gedrag. Tevens is het mogelijk om samen met uw eigen leidinggevenden en medewerkers competentiefilmpjes op te nemen. Op deze manier wordt de herkenbaarheid van de filmpjes vergroot. Het zorgt er voor dat leidinggevenden en medewerkers op een speelse manier met het onderwerp aan de slag gaan.

Strippenkaart

In de Competentie Toolkit is ook een strippenkaart opgenomen. De strippenkaart bevat 25 strippen die per strip garant staan voor één dagdeel advies van een Berenschot-adviseur. U kunt zelf bepalen wanneer u deze strippen inzet. Bijvoorbeeld voor het op maat maken van uw eigen competentieboek, het geven van workshops om te komen tot kern-, afdelings- en functiecompetenties of het trainen van bijvoorbeeld uw HR professionals.