Opleiden, trainen en oefenen in crisismanagement


De menselijke factor in crisisbeheersing

Hoe goed een organisatie ook heeft nagedacht over haar crisisstructuur en -werkwijze, uiteindelijk maken de mensen het verschil tijdens een crisis. Als u uw mensen met opleidingen, trainingen en oefeningen voorbereidt op wat hen tijdens een crisis te wachten staat, vergroot dit de kans op goede prestaties aanzienlijk. Maar hoe bouwt u vlieguren op voor iets wat maar weinig gebeurt? Hoe zorgt u dat inzichten en ervaringen beklijven? En dat oude rotten in de crisisorganisatie leergierig en ontwikkelbereid blijven, ook als zij voor de zoveelste keer de leercyclus doorlopen?

Berenschot gelooft sterk in ervarend leren. We zijn ervan overtuigd dat mensen het meest effectief leren door zelf te doen om vervolgens te reflecteren en dan weer verder te oefenen. Daarom bestaat de kern van onze trainingen en oefeningen altijd uit interactieve oefensituaties of simulaties. Bij ons is leren altijd ‘hands-on’. Dus geen uitvoerige theoretische verhalen maar vooral zelf aan de slag, ondersteund door praktische modellen, tips, tricks en instrumenten. Met begeleiders voor de groep die weten waar zij het over hebben, dankzij jarenlange ervaring in het werkveld van veiligheid en crisismanagement.

Elk jaar verzorgt Berenschot talloze opleidingen, trainingen en oefeningen, voor alle onderdelen van de Nederlandse crisisbeheersingsorganisatie: veiligheidsregio’s, gemeenten, waterschappen, rijksoverheid en provincies. Daarnaast werken wij zowel nationaal als internationaal voor bedrijven die met verstoringen, incidenten en crises te maken kunnen krijgen, onder meer in de ICT- en financiële sector.

Wilt u weten hoe u uw mensen optimaal kunt voorbereiden op een crisis? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Actueel

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs