Datagedreven sturing


Lagere proceskosten, zinvolle innovaties

De hoeveelheid data in onze samenleving groeit exponentieel. Datagedreven sturing stelt overheden in staat kosten te besparen op de processen en tot innovaties te komen. Het ontwikkelen van een datagedreven organisatie vergt de nodige technologie en zinvolle innovaties om betekenis te geven aan de uitkomsten.

Anders met elkaar werken (Informatiegestuurd Werken)

Om daadwerkelijk tot zinvolle actie te komen, is het noodzakelijk om met betrokkenen kansen op te sporen, bijpassende hypotheses te formuleren, databestanden beschikbaar te maken en uitkomsten te duiden. Deze nieuwe wijze van werken, ook wel Informatiegestuurd Werken (IGW) genoemd, zorgt voor kennis die partners willen gebruiken en die daadwerkelijk leidt tot betere resultaten. Dat vergt wel een open houding bij alle partijen.

Lerend en gestructureerd ontwikkelen

Het ontwikkelen van een datagedreven organisatie vereist samenwerking tussen de disciplines én dat medewerkers met elkaar aan prototypes kunnen werken. Vaak hebben medewerkers met de benodigde expertise in dagelijkse praktijk geen contact met elkaar en ontbreekt het zicht op concrete projecten.

Juridische vraagstukken oplossen

Bij datagedreven sturing spelen er allerlei vraagstukken, zoals privacy en eigenaarschap van data. Vaak vormt dit op voorhand al een blokkade om aan de slag te gaan. De praktijk leert echter dat deze vraagstukken meestal op te lossen zijn. Bijvoorbeeld door het anonimiseren van data of het ontwikkelen van een juridisch arrangement.

Berenschot en datagedreven sturing

Berenschot ondersteunt u met data-analytics toepassingen voor concrete projecten en door het identificeren van nieuwe projecten. Of het nu gaat om informatiegestuurd werken, volwassenheidsmetingen, het agile organiseren van werkprocessen, het ontwikkelen van een datagedreven organisatie of arrangementen met partners. Bovendien helpen wij u inzichten te koppelen aan uw eigen database.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van datagedreven sturing en wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of download de brochure (pdf, 1.1 MB).

Adviseurs