Datagedreven sturing


Naar een datagedreven organisatie

Effectief data inzetten om uw organisatie te sturen, is een belangrijke stip op de horizon. Het is immers een goede zaak uw handelen zo veel mogelijk te baseren op feitelijke informatie, slimmer verzamelde en slimmer geanalyseerde data. De afgelopen jaren zijn de hoeveelheid data en de beschikbare analysetechnieken exponentieel gegroeid en is Big Data inmiddels een ingeburgerde term.

Datagedreven sturing = kansen zien

Datagedreven sturing is complex. Deels vanwege de techniek, maar hoofdzakelijk vanwege de competenties van mensen, de inrichting van de (beheer)processen en samenwerking in netwerken. Bestuur, management en medewerkers dienen zelf kansen te zien en er (binnen de netwerken) op in te spelen. Met partners beter nadenken over welke informatie nodig is, meer databestanden verzamelen en aan elkaar koppelen én betere gesprekken te voeren over de betekenis van de uitkomsten.

Organisatorische en technische insteek

Berenschot helpt u met zowel de organisatorische als de technische stap. Samen met u brengen wij de randvoorwaarden voor effectieve sturing met data in kaart en realiseren deze ook. Te denken valt aan zaken als governance, privacy, informatieveiligheid, technische inrichting en datascience.

Bent u geïnteresseerd in de manier waarop u datagedreven sturing vorm kunt geven in uw organisatie? Download dan de publicatie ‘Naar een datagedreven gemeente’ of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Adviseurs