Visie en dienstverlening Berenschot bij het ontwikkelen van datagedreven sturing


De hoeveelheid data in onze samenleving groeit exponentieel.
Datagedreven inzichten stellen overheden in staat kosten te besparen op de processen en tot innovaties te komen. Het ontwikkelen van een datagedreven organisatie vergt niet alleen de nodige technologie, minstens zo belangrijk is het vermogen om gezamenlijk (prototypes van) zinvolle innovaties te ontwikkelen en om betekenis te geven aan de uitkomsten.

Wat is datagedreven sturing?

Datagedreven sturing definiëren we als de inspanning om het handelen zo veel mogelijk te baseren op kennis, die afkomstig is slimmer verzamelde en geanalyseerde data. De mogelijkheden voor dataverzameling en de beschikbare analysetechnieken nemen in hoog tempo toe.

In een actuele brochure wordt de visie en diensverlening van Berenschot over datageschreven sturing geschetst.

U kunt de brochure hier (pdf, 1.1 MB) downloaden