Digitale publieke sector


Wilt u als publieke organisatie met minder middelen in de toekomst dezelfde kwaliteit diensten kunnen leveren? Dan is digitalisering pure noodzaak. Het belang van ICT neemt namelijk exponentieel toe. Om efficiency te realiseren of de druk van de bezuinigingen te verlichten. Digitale dienstverlening zoals het digitale loket is daar een goed voorbeeld van. In de ontwikkeling van digitale dienstverlening verschuift de focus steeds meer van IT naar informatie. Ook dat levert weer uitdagingen op voor uw organisatie.

Betere digitale dienstverlening, beter intern proces

Berenschot beschikt over veel ervaring met informatisering binnen de digitale publieke sector, waaronder de digitale overheid. Daarbij richten wij ons op strategische vraagstukken rond de sturing en inzet van technologische ontwikkelingen en organisatie-inrichtingsvraagstukken van de IT- en informatiefunctie. Bijvoorbeeld ten behoeve van digitale dienstverlening of de (her)inrichting van een digitaal loket. Maar ook het stimuleren van een regieorganisatie door mogelijkheden uit de omgeving te benutten zonder de controle te verliezen. Onze ondersteuning richt zich dus op verbetering van de dienstverlening aan de klant en het interne proces.

Onze multidisciplinaire teams, met inhoudelijke experts zoals bestuurskundigen, (technische) informatiemanagers en veranderkundigen, zorgen ervoor dat uw vraagstuk wordt doorgrond en systematisch wordt aangepakt. Zodat u de regie houdt over uw ICT-projecten.

Adviseurs