Betere dienstverlening met minder regeldruk


Bent u op zoek naar innovatieve methoden om onnodige regeldruk en bureaucratische rompslomp terug te dringen? Om zo uw dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren? Berenschot biedt ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en andere organisaties in het publieke domein hiervoor de volgende ondersteuning:

  • Digitalisering van de dienstverlening
  • Ontwikkeling van online regelhulpen
  • Gebruik blockchain bij aanpak regeldruk
  • Klantreizen en procesoptimalisaties
  • Meting van administratieve belasting en regeldruk
  • Toetsing van nieuwe wetgeving op regeldrukeffecten
  • Knelpuntenanalyse en maatwerkoplossingen

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Infographic Berenschot vermindering regeldruk