Digitalisering


Digitaal: de nieuwe norm

Veel organisaties en bedrijven, ontstaan en gegroeid in een analoge wereld, hikken aan tegen de huidige digitale transformatie. Voor daadwerkelijke groei is een nieuw basismodel echter onontkoombaar. En digitaal is daarbij de norm.

Meerwaarde en rendement

Digitalisering heeft een aantal belangrijke voordelen. Bijvoorbeeld een betere connectiviteit. Intern, maar ook met partners in uw netwerk of voortbrengingsketen. Verder kan het automatiseren van manuele handelingen leiden tot wezenlijke kostenbesparingen en foutreductie. Doordat alle opgeslagen informatie digitaal te benaderen is, kunt u betere beslissingen nemen. En, last but not least, kan verzamelde informatie leiden tot innovatie in producten en diensten.

De digitale transformatie heeft impact op alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Als u dit goed organiseert, zet digitalisering u op voorsprong. Daarom betrekken bedrijven en organisaties graag Berenschot bij dit proces, dat begint met de wil om te verbeteren. Vervolgens moet u keuzes maken, want u kunt niet alle digitale mogelijkheden tegelijkertijd doorvoeren. Berenschot helpt u die veranderingen te selecteren die het meeste rendement opleveren. Dat behoedt u voor fouten en u hoeft het digitale wiel niet opnieuw uit te vinden.

Meer weten over de manier waarop digitale transformatie uw organisatie of bedrijf op voorsprong kan zetten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Pijlers

Digitale overheid

3

De publieke sector hervormt de dienstverlening en maakt een efficiencyslag.

Digitale fabriek

1

Co-creatie als basismodel voor innovatie.

Digitale vaardigheid

4

Beschikt u over medewerkers met 21st century skills?

Digitale organisaties

2

Datagedreven sturing bepaalt meer en meer de bedrijfsvoering.

Adviseurs