Digitale fabriek


De integratie en invoering van digitale technologieën in de maakindustrie zal een grote vlucht nemen. Co-creatie is daarbij het sleutelwoord, en het basismodel voor innovatie in de gedigitaliseerde wereld. DSM spreekt in zijn innovatiestrategie bijvoorbeeld overproudly found elsewhere. Hun doelstelling, jaarlijks 20% van de producten en processen te vernieuwen, is niet te realiseren zonder co-creatie.

Digitale strategie helpt ondernemingen bij het uitstippelen van hun koers (roadmap). Digital manufacturing, robotisering en 3D Printen (Additive Manufacturing) helpen bij het stroomlijnen, verbeteren en efficiënter maken van ontwikkelings- en productieprocessen. Om dat waar te maken ontwikkelen we samen met u nieuwe digitale werkprocessen (workflows). Daarbij is het van belang dat niet alleen de technici in uw organisatie, maar ook de directie en de overige medewerkers digitalisering als prioriteit zien.

Een ander voordeel van digitaliseren is dat u de klant achter de klant beter leert kennen. De digitale businessmodellen die wij samen met u ontwikkelen, spelen hierop in. Data-analyticsblockchain, Internet of Things (IoT), 3D-printing zijn technologische ontwikkelingen die niet alleen invloed hebben in het bedrijfsleven, maar ook in de zorg en het onderwijs. De toegankelijkheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is van hoog niveau, de betaalbaarheid is dé grote uitdaging voor de komende jaren. Innovations4Health richt zich op het verbeteren van de zorg, waarbij het benutten van data van alle stakeholders (patiënt, mkb, OEM, zorginstelling, zorgverlener, zorgverzekeraar, overheid) een belangrijke rol speelt.