Digitale organisaties


Niets en niemand in de huidige maatschappij ontkomt aan de connectiviteit en dataopslag die digitaliseren met zich mee brengt. Datagedreven sturing zal in elke organisatie een steeds grotere rol gaan spelen bij de bedrijfsvoering. Deels als informatie ten behoeve van besluitvorming, maar voor een groot deel ook als input voor autonome beslissingen die machines voor ons gaan nemen. Artificial intelligence wordt een voorwaarde om in de toekomst concurrerend te blijven, zowel voor bedrijven als voor overheden en regio’s. Intelligente systemen worden ingezet voor het oplossen van bedrijfsproblemen. Ze maken geavanceerde data-analyses mogelijk en bieden ondersteuning bij het bewaken, voorspellen, beslissingen nemen over en controleren van complexe bedrijfsprocessen.