Digitale overheid


Digitaal 2017 is het beleid waarmee de overheid digitale dienstverlening gaat invoeren. Berenschot ondersteunt de vorming van de Digitale Publieke Sector op zowel landelijk als regionaal niveau. De digitalisering helpt om steeds efficiënter te worden. Via benchmarking kunnen publieke organen snel hun eigen infrastructuur en kostenniveaus vergelijken met die van vergelijkbare organisaties of departementen. Daarnaast zijn informatieveiligheid en privacy belangrijke onderwerpen bij het inrichten van de digitale overheid.

De Nederlandse burger bevindt zich internationaal in de voorhoede van de digitalisering. Wij zitten in de top 5 van internetpenetratie. Ook de Nederlandse overheid is relatief vooruitstrevend. Steeds meer gegevens worden opgeslagen in databanken. Sommige informatie is openbaar, maar het merendeel is persoonlijk en dient te worden afgeschermd. De omgang met publieke databestanden is een aandachtsgebied waarop wij vele instanties adviseren.

Het initiatief Smart Industry is opgericht om bedrijven en organisaties te faciliteren bij het invoeren van innovaties, zoals digitaliseren. Door samen te werken kunnen deelnemers sneller innoveren en nieuwe businessmodellen ontwikkelen.