Digitale vaardigheden


De impact van digitalisering op de kwantiteit en kwaliteiten van uw benodigde personeelsbestand is vast te stellen met behulp van strategische personeelsplanning. Aan de hand van digitale HR Analytics maken we de kwaliteit van uw personeelsbestand inzichtelijk en voeren we benchmarks uit. Mocht dit aanleiding zijn voor rekruteren van nieuwe mensen, dan kunnen we dat ondersteunen. via ons portal B-online en Match My services. Serious gaming, waarbij we ook gebruik maken van virtual en augmented reality, is een eigentijdse manier om vast te stellen of werknemers beschikken over de benodigde 21st century skills om in de digitale wereld te kunnen functioneren en excelleren.

Snelle veranderingen vergen ook aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers. Samen met u bepalen wij welke competenties in de toekomst nodig zijn en welke strategie, beleid en middelen u het beste kunt inzetten. Robotisering zien we daarbij als kans om het werk te verlichten of bijvoorbeeld om mensen met een beperking mee te laten draaien in het arbeidsproces. Daarnaast biedt robotisering natuurlijk ook mogelijkheden voor het optimaal inrichten van de digitale fabriek van de toekomst.