Quick Scan 3D printing


Quick Scan 3D Printing

Veel bedrijven overwegen te investeren in 3D printen, maar hebben moeite de voordelen ervan te kwantificeren. Want hoe breng je verbeterde functionaliteiten van onderdelen, versneld productontwerp, betere gereedschappen, snellere marktintroductie en een kleiner magazijn onder één noemer? Om die vraag te beantwoorden, heeft Berenschot de Quick Scan 3D Printing ontwikkeld. De Quick Scan 3D Printing  helpt u te focussen en kwantificeert de economische impact van 3D printen voor uw bedrijf. Na het uitvoeren van de Quick Scan 3D Printing weet u of u moet investeren in 3D printen, en zo ja, waarin en hoe.

3d

Sprint van twee weken

  • De Quick Scan 3D Printing start met een gestructureerde intake, waarbij we naar zowel de technische als de bedrijfseconomische mogelijkheden kijken. Vervolgens bepalen we samen met u wie er vanuit uw bedrijf gaat deelnemen aan de Quick Scan. Alle afdelingen van het bedrijf doen mee, niet alleen de engineers.
  • In de ‘huiswerkweek’ prikkelen we de deelnemers met de voordelen van 3D printen. Dit doen we aan de hand van echte 3D printvoorbeelden uit de 3D Part Tinder. Zo komen zij goed voorbereid naar een creatieve brainstormsessie.
  • De meest relevante mogelijkheden kwantificeren wij met behulp van een complete kostendatabase voor 3D geprinte parts.
  • Tijdens de afsluitende sessie ontvangt u de uitkomsten en weet u welke mogelijkheden en mogelijke opbrengsten 3D printen uw organisatie biedt.

3dppp

Kunt u één of meer van de volgende vragen bevestigend beantwoorden?

  • Hebt u zich de afgelopen tijd georiënteerd op 3D printen?
  • Zijn uw concurrenten al bezig met 3D printen?
  • Heeft u 3D printen al eens besproken met uw ketenpartners?
  • Zijn meerdere collega’s al eens naar een 3D print conferentie geweest?

Dan is de Quick Scan 3D Printing iets voor uw bedrijf!

Bent u benieuwd naar uw kansen op het gebied van 3D printen? Neem dan voor meer informatie contact op met Onno Ponfoort via o.ponfoort@berenschot.nl of +31 6 15014 751