Toekomstig IT-landschap


De ontwikkelingen op IT-gebied gaan razendsnel. Om de disruptieve veranderingen van businessmodellen te volgen, is een strategische visie op ICT vereist. Weet u al welk effect platform-as-a-service, blockchain en Internet of Things (IoT) op uw bedrijf hebben? Of wat uw MES-systeem straks moet kunnen? Bestellen klanten in de toekomst nog wel per telefoon of e-mail, of maken ze liever gebruik van een online productconfigurator? Berenschot ontwerpt graag samen met u een toekomstbestendig IT-landschap dat aansluit bij uw bedrijfsstrategie.

We analyseren eerst hoe uw huidige IT-landschap eruitziet, hoe dit uw huidige processen ondersteunt en hoe deze processen zich verhouden tot uw huidige strategie. Daarna gaan we aan de slag met de strategie voor de komende jaren. Hiervoor vertalen we toekomstige wensen en behoeften van klanten (pull) en de nieuwste technologieën (push) naar een strategie op IT-gebied. Op basis hiervan bepalen we hoe uw toekomstige processen eruit zullen gaan zien. Daarbij komt zowel het productcreatie-, het orderrealisatie- als het servicerealisatieproces aan de orde en inventariseren we eventuele knelpunten.

Concrete roadmap voor een toekomstbestendig IT-landschap

Op basis van verwachte knelpunten bepalen we samen de scenario’s voor IT-oplossingen. Voor het order- en servicerealisatieproces kan het huidige ERP-systeem bijvoorbeeld in gebruik blijven, worden uitgebreid met deeloplossingen op bepaalde gebieden of vervangen worden door een nieuw ERP-systeem. Zo maken we samen met u op elk deelgebied een keuze voor het meeste wenselijke scenario. Ook beschrijven we op hoofdlijnen welke projecten nodig zijn om de gekozen scenario’s te realiseren. Dit kan resulteren in een concrete roadmap voor IT voor de komende jaren. Indien gewenst, ondersteunen we u tevens bij het uitvoeren van deze projecten.

Gestructureerde aanpak

Gedurende het bepalen van een nieuwe IT-strategie werken we nauw samen met alle relevante stakeholders binnen uw organisatie. Om dit proces gestructureerd te laten verlopen, maken we soms gebruik van onze elektronische vergaderomgeving (E-boardroom). Hiermee is het mogelijk de input van alle stakeholders te verzamelen, te clusteren en keuzes te maken. Zo wordt iedere stakeholder gehoord en maakt u uiteindelijk de beste keuzes.

Geïnteresseerd?

Benieuwd welk IT-landschap het beste aansluit bij uw bedrijfsstrategie? Neem dan contact op met Joost Krebbekx.