Klantcases


Berenschot kent de verschillende sectoren als geen ander. Wij zijn bekend met de marktontwikkelingen, marktmechanismen en werkprocessen. Wij hebben verschillende ondernemingen met raad en daad terzijde gestaan.

Een vooraanstaande internationale producent van CV-ketels is door Berenschot geholpen bij het versterken van de positie in de keten.

Voorheen werden CV-ketels alleen via installateurs en groothandels verkocht. De producent merkte dat als gevolg van online tussenkanalen de commodity- trap een serieuze bedreiging werd. Tijdig is een (online) propositie ontwikkeld waarbij eindklanten rechtstreeks bij de producent kunnen kopen en een eigen installateur kunnen kiezen. De rechtstreeks op de consument gerichte website is een steeds belangrijker wordend verkoopkanaal in nauwe samenwerking met de partnerinstallateurs. Zo heeft de producent de regie in de keten (weer) weten te nemen en tegelijkertijd de relaties met ketenpartners weten te behouden. Back in the lead in optima forma.

Een mediabedrijf met regionale print- én online-activiteiten wilde haar positie verstevigen.

Activiteiten van de verschillende dagbladen waren niet uitgelijnd en een goed multimediaal businessmodel ontbrak. Berenschot heeft geholpen bij het opstellen en uitvoeren van een strategie- en implementatieplan voor de integratie en (re)organisatie van drie mediabedrijven. Door pilots met lokale samenwerking is hieraan een positieve impuls gegeven en medewerkers hebben de benefits van de nieuwe multimediale klantbenadering ervaren.

Berenschot heeft een internationaal opererende technische groothandel ondersteund bij de ontwikkeling en de Europese uitrol van het vernieuwd e-businessmodel.

In nauwe samenwerking met de directie is het businessconcept voor de online sales aan dealers bepaald en de centrale supportorganisatie (logistiek, category management, salessupport, ICT, etc.) is uitgelijnd, inclusief het bijbehorende besturingsmodel. Het model is zo ontwikkeld dat nieuwe landen eenvoudig ingevoegd kunnen worden en dat daarbij met lokale businessaspecten rekening kan worden gehouden. Hiermee heeft de organisatie gewonnen aan slagvaardigheid en klantgerichtheid, terwijl de operational excellence focus van de centrale supportorganisatie gewaarborgd is.

De onderneming is Europees marktleider, profiteert van alle schaalvoordelen van het uitrollen van het e-businessmodel en heeft een grote voorsprong op haar concurrenten omdat het web-platform inmiddels in de hele sector leidend is in Europa. The winner takes it all!

Een grote Nederlandse bloemenveiling voelde de noodzaak focus aan te brengen in haar projecten en diensten.

De directie heeft een aantal kerncompetenties benoemd en werd door Berenschot ondersteund bij het maken van de goede keuzes en het bepalen van een stip op de horizon. Zo heeft de bloemenveiling meer consumentenwaarde gecreëerd, haar marktplaats verstevigd en meer kennis en kunde binnen de organisatie ontsloten.