Team


Heemskerk-Buijs Simone_40 Simone Heemskerk helpt bedrijven bij vraagstukken die zij tegenkomen in hun aanpassing aan veranderende marktomstandigheden. Ze is conceptueel sterk en bekijkt vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Ze is daarbij doortastend en praktisch ingesteld. Zij heeft brede ervaring in het opstellen van (B2B2C) strategieën tot en met concrete implementatie, zoals de vertaling naar ICT/websites, (onderhandeling)strategieën richting ketenpartners, et cetera.
Sturm_Hubert_40 Hubert Sturm heeft veel ervaring op het gebied van ondernemingsstrategie en de transitie naar nieuwe business- en verdienmodellen. Daarbij speelt de impact van digitalisering op bedrijfsstrategie en businessmodellen een grote rol. Hij is voornamelijk werkzaam in de bouwtoelevering, industrie, groothandel en technische dienstverlening. Hij ondersteunt bedrijven in het transitieproces van oude naar nieuwe businessmodellen.
Ambrosius Wieke_40 Wieke Ambrosius ondersteunt bedrijven bij het opstellen en in de praktijk brengen van nieuwe businessmodellen, het concreet maken van de strategische richting van uw bedrijf en het uitvoeren van markt- en klantonderzoek. Ook houdt zij zich bezig met de impact van digitalisering op ketens en businessmodellen, waaronder B2B2C.
Berg van den Gerben_40 Gerben van den Berg adviseert op het gebied van strategische toekomstverkenning (complexe) organisatorische vraagstukken, zoals transformatie, reorganisatie en governance. Veel van zijn advisering is voor raden van toezicht, directies en management van dienstverlenende organisaties in zowel profit- als not-for-profitsectoren. Gerben heeft ruime ervaring op het gebied van strategische verkenningen voor samenwerkingsverbanden, allianties, clusters en hele branches.
Overloop van Ruud_40 Ruud van Overloop heeft een ruime ervaring in de segmenten technische groothandel en de toeleverende (maak)industrie: strategieontwikkeling, businessmodellen, e-business solutions, change- en projectmanagement. Expertises: Value Chains, Supply Chain Management, Operational Excellence en ICT-toepassingen.
Veen_Lindy van der_40 Lindy van der Veen begeleidt bedrijven bij strategische vraagstukken en de transitie naar nieuwe business- en verdienmodellen. Recentelijk heeft Lindy een masterclass ontwikkeld en begeleid voor groothandels, waarin in vijf modules bij de toekomst van de groothandel is stilgestaan.
Hofenk_Jasper_40 Jasper Hofenk heeft een achtergrond in Biomedical Sciences en Business Management en is als adviseur bij Berenschot werkzaam op het snijvlak van Innovatie en Strategie. Hij houdt zich o.a. bezig met strategische verkenningen en marktonderzoek, met name in de maakindustrie en agrofood.