Uw uitdaging: Digital Customer Intimacy


Huidige ketens en businessmodellen gaan op z’n kop door de digitalisering. Waar de producent afhankelijk was van de tussenhandel, worden de rollen nu omgedraaid. Berenschot heeft duidelijk zicht op de nieuwe businessmodellen in de industrie, groothandel, bouwtoelevering en technische dienstverlening.

De ondernemingen die gaan winnen, passen hun businessmodel aan en spelen in op de nieuwe mogelijkheden en kansen van de digitale wereld! Zij realiseren Digital Customer Intimacy! Dit kan op drie vlakken:

1) Aanpassingen in het huidige portfolio en dienstenpalet. Hierbij worden digitale kanalen ingezet om bestaande klanten beter te bedienen en nieuwe klanten te vinden. Diensten worden waar mogelijk digitaal aangeboden op diverse platformen.

2) Creëren van nieuwe producten en diensten op basis van Digital Customer Intimacy en digitale mogelijkheden.

3) Samenwerken in de keten voor het verhogen van de klantwaarde. De rol van ketenregisseur is hierbij cruciaal voor het (digitaal) verbinden van partners in de keten.

Ondernemingen moeten excelleren in het aanbieden van (maatwerk)oplossingen en het signaleren van nieuwe klantvragen. Dit zet druk op de efficiëntie van de organisatie. Goed leiderschap en het aangaan van strategische samenwerkingen zorgt ervoor dat Operational Excellence gewaarborgd is.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe ga je om met je ketenpartners? Hoe ontwikkel je interessante online proposities? En hoe verander je je businessmodel en organisatie van fysiek naar digitaal? En hoe krijg je de regie in de keten?

Berenschot helpt ondernemers bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst en is een betrokken partner bij de daadwerkelijke transformatie: wij blijven tot het werkt!