Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk


Grip op duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

Robotisering, vergrijzing of juist een tekort op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke trends zorgen voor de nodige vraagstukken omtrent de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Voldoende uitdaging en werkgeluk dragen bij aan langer vitaal en vakbekwaam werken. Daarom is het van belang bijtijds uw strategie, beleid en middelen te bepalen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Zodat zij nu én in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie.

Integrale aanpak

Vitale, vakbekwame en gelukkige medewerkers krijgt u niet zo maar. Hiervoor is nodig dat u hun ontwikkeling faciliteert en stuurt en hun eigen verantwoordelijkheid stimuleert. Zo zijn uw medewerkers ook blijvend inzetbaar in een omgeving die steeds sneller verandert. Daarbij vraagt duurzame inzetbaarheid niet per se om nieuw beleid. Het gaat om het slim combineren en wellicht aanscherpen van bestaande HR-instrumenten tot een integrale aanpak. Te denken valt aan scholing, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en mobiliteit.

duurzame inzetbaarheid

Human Capital

Berenschot helpt u bij het analyseren van de huidige situatie, het maken van een actie- en/of beleidsplan, de implementatie ervan en (gedrags)verandering. Tevens ondersteunen we u bij het opstellen van KPI’s en het creëren van draagvlak op alle niveaus. Zodat iedereen in de organisatie de meerwaarde van duurzame inzetbaarheid en werkgeluk inziet. Ook voor uw regio of sector kunnen we human capital vraagstukken in kaart brengen en de beste routes naar oplossingen aanreiken.

Toolkit

Wilt u grip krijgen op duurzame inzetbaarheid of duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie bevorderen? Berenschot heeft de afgelopen jaren grote organisaties, maar ook kleinere organisaties en teams in de profit- en non-profitsector hierin begeleid. De ene keer bij een integrale aanpak, de andere keer op specifieke onderdelen. Benieuwd naar onze werkwijze? In de Toolkit Duurzame Inzetbaarheid vindt u al onze producten en diensten op een rij.

Adviseurs