Arbeidsmobiliteit & loopbanen


Organisaties willen hun medewerkers zo lang mogelijk duurzaam inzetbaar houden. Het mogelijk maken van interne arbeidsmobiliteit met duidelijke loopbaanpaden draagt hieraan bij.

Meerdere richtingen

Uw medewerkers kunnen een verticaal of een horizontaal loopbaanpad afleggen. Bij een verticaal loopbaanpad stijgen ze op de hiërarchische ladder, bij een horizontaal loopbaanpad wordt de functie verbreed of zetten medewerkers hun talenten in voor een baan die inhoudelijk verschilt van de huidige werkzaamheden. We spreken ook van een loopbaanpad wanneer medewerkers al dan niet vrijwillig een stap terug doen.

Welke loopbaanpaden zijn er?

Organisaties vragen van medewerkers steeds meer initiatief als het gaat om het vormgeven van de eigen loopbaan. Om de interne mobiliteit van werknemers goed vorm te geven, moet het wel duidelijk zijn welke loopbaanpaden er zijn. Wij helpen u deze mogelijkheden inzichtelijk te maken.

Functiehuis

Voor het inzichtelijk maken van loopbaanpaden is een transparant functiehuis een vereiste. Functiebeschrijvingen geven uw medewerkers een goed beeld van de groei- en loopbaanmogelijkheden binnen uw organisatie. Berenschot kan u helpen bij het inrichten van een functiehuis en het classificeren van functies. Wilt u dat medewerkers makkelijker en flexibeler hun taken kunnen uitvoeren? Dan is het mogelijk om te kiezen voor generieke functies. Wanneer u generieke functies opneemt in uw functiehuis ondersteunt u de brede inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van uw medewerkers.

Functieniveaumatrix

De functieniveaumatrix (FNM) van Berenschot is een instrument waarmee u functies in uw organisatie kunt indelen aan de hand van functiekarakteristieken of functieprofielen. Daarnaast is de matrix een communicatiemiddel richting uw medewerkers over de zwaarte en de verhouding tussen functies. Een FNM wordt ontwikkeld op basis van de aanwezige functies binnen uw organisatie. Dit maakt de matrix herkenbaar en transparant. Een FNM wordt gecombineerd met een universeel functieclassificatiesysteem.

Een FNM legt de basis voor competentiemanagement. Het is mogelijk de FNM uit te breiden met de bijbehorende competenties in een competentiematrix.

Meer weten over arbeidsmobiliteit?

Wilt u de mobiliteit van uw werknemers vergroten? Of heeft u vragen over de loopbaanpaden binnen uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.