Arbeidsvoorwaarden & belonen


In een krappere arbeidsmarkt is het belangrijk om een aantrekkelijk werkgever te zijn en mensen te binden en boeien. Belonen en waarderen zijn hierbij belangrijke sleutels.

Beloning betekent tegenwoordig meer dan salaris alleen. Het staat voor alle materiële en immateriële zaken die medewerkers sturen in hun gedrag en bijdragen aan hun prestatie. Onderzoek wijst uit dat de motivatie van mensen niet alleen door het salaris stijgt. Daar zijn bijvoorbeeld ook autonomie in het werk, opleidingsmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling voor nodig. Kortom, een mix van beloningen, op een manier die past bij uw organisatie en uw medewerkers.

Berenschot helpt u bij het formuleren van toekomstbestendig beleid voor beloning en functiewaardering.

Het nieuwe belonen

Beoordelingsgesprekken kosten minstens een miljard euro, zijn demotiverend en hebben geen positief effect op de prestatie volgens managers en medewerkers. Dit blijkt uit een zevenjarig onderzoek van Kilian Wawoe (associé bij Berenschot en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Hij pleit dan ook voor het afschaffen van dit systeem en te kiezen voor doorlopende coaching. Deze coaching richt zich niet op het verleden, maar op de vraag hoe een medewerker beter in zijn/haar werk kan worden. De resultaten zijn gepubliceerd in zijn boek Het Nieuwe Belonen.

Het Nieuwe Belonen biedt organisaties een alternatief beloningsbeleid gebaseerd op vier pijlers:

  • Belonen op basis van HR-analytics;
  • Prestaties alleen nog beoordelen met voldoet wel/niet;
  • Een nieuwe performance management cyclus met veel aandacht voor competentieontwikkeling, feedback en doorlopende goal setting;
  • Een eerlijke verdeling in de vorm van een variabele winstdeling in combinatie met een teambeloning en eventueel een pro-sociale bonus.

Gezond inroosteren

Bij aantrekkelijk werkgeverschap hoort naast beloning ook het gezond inroosteren van de medewerkers. Lang doorwerken in ploegendiensten is voor veel mensen namelijk een probleem. Met bedrijven kijken we naar de mogelijkheden om het werken in volcontinu-diensten zo lang mogelijk vol te houden. We kijken of er aan de roosters zelf iets te verbeteren valt door ze af te zetten tegen gezondheidscriteria die daarvoor zijn geformuleerd. Vervolgens kijken we het mogelijk is dat medewerkers parttime in ploegendienst werken, bijvoorbeeld door de aanpassing van arbeidsvoorwaarden of de contractvorm.

Op dit moment wordt veel geëxperimenteerd met het zogenaamde generatiepact waarbij mensen parttime gaan werken met behoud van pensioen. Wij kunnen voor organisaties op een systematische manier doorrekenen wat de financiële consequenties zijn van verschillende scenario’s. Ook doen we vaak behoeftepeilingen (vragenlijsten of werksessies) met medewerkers om te komen tot een goede en gedragen oplossing.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden en belonen?

Wilt u advies over hoe u een aantrekkelijke werkgever kan worden of blijven? Of bent u benieuwd naar de financiële consequenties van het generatiepact? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.


HR-trainingen

Bt_Academy_kleur_72dpi

Bekijk onze training 'Het nieuwe belonen'. 
Een overzicht van alle trainingen vindt u hier.