Duurzame inzetbaarheidsvisie & -strategie


Het behouden van uw concurrentiekracht, het borgen van de klanttevredenheid en kostenefficiënt werken zijn voor uw organisatie aan de orde van de dag. Het werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers levert hieraan een belangrijke bijdrage. Berenschot brengt samen met u de mogelijke risico’s in kaart en we helpen u om preventief de juiste (HR-) maatregelen te treffen op het gebied van gezondheid, productiviteit, competenties en plezier in het werk.

De volgende (HR-)instrumenten en methoden geven u zicht op de uitdagingen die u binnen uw organisatie heeft en helpen u de juiste acties te kiezen.

Quickscan duurzame inzetbaarheid

Wij zijn voorstander van het gebruik van data en HR-analytics. Organisaties hebben vaak veel informatiebronnen en data die kunnen helpen om gericht met HR-vraagstukken aan de slag te gaan en ontwikkelingen te monitoren. Maar hoe zorgt u dat u met al deze data precies weet hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Het invullen van onze quickscan duurzame inzetbaarheid biedt u hiervoor een goede eerste stap. U krijgt snel een overzicht van relevante ken- en stuurgetallen, zoals mobiliteit, ziekteverzuim en diensttijdopbouw. Ook geeft de quickscan u inzicht in uw beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en HR‑instrumenten. En u weet, dankzij onze uitgebreide benchmark, precies hoe uw organisatie het doet ten opzichte van branchegenoten.

Klaar voor de toekomst: vragenlijst voor medewerkers

Veranderingen gaan snel en voor organisaties is het essentieel om te weten hoe medewerkers hiermee omgaan. Weet u hoeveel medewerkers de veranderingen bij kunnen houden of er juist moeite mee hebben? Met een gericht onderzoek of ons instrumentarium voor strategische personeelsplanning krijgt u daar meer zicht op. We hebben een vragenlijst voor uw medewerkers om het bewustzijn, de veranderbereidheid en de behoefte aan ondersteuning te meten. De groepsresultaten zetten we af tegen een benchmark. Zo weet u precies hoe u ervoor staat.

Kosten-batentool: inzicht in verspillingskosten en verbeterpunten

Wanneer u aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid, wilt u vanzelfsprekend weten welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe het is gesteld met de inzetbaarheid van uw huidige personeelsbestand. Aan de hand van de kosten-batentool duurzame inzetbaarheid brengen wij dit samen met u in kaart. Op basis van de berekening helpen we u gericht activiteiten te selecteren om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Dialoogspel duurzame inzetbaarheid: het gesprek aangaan en acties formuleren

Met het dialoogspel duurzame inzetbaarheid gaan sleutelfiguren binnen uw organisatie of branche met elkaar in gesprek over duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van twaalf vragen komen zij tot een eerste beeld van duurzame inzetbaarheid binnen hun afdeling, team of projectgroep. Vervolgens kunnen zij gerichte acties formuleren. Berenschot begeleidt het spel en levert waar nodig inhoudelijke expertise.

Beleids- en actieplan en implementatiebegeleiding: een duurzame verandering

Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, maar heeft u nog geen zicht op de (precieze) problematiek? Of weet u niet hoe u met de geïdentificeerde knelpunten aan de slag kunt? Of heeft u al acties geformuleerd, maar weet u niet hoe u dit kunt integreren binnen uw beleid? Door middel van een quickscan, een medewerkersenquête, verschillende werksessies met een door u samengestelde projectgroep en praktijkopdrachten komen wij samen met u tot een gedragen beleids- en actieplan. Een plan dat logisch voortvloeit uit uw organisatiedoelstellingen en recht doet aan de context, problematiek en kansen binnen uw bedrijf.

Op basis van het beleids- en actieplan adviseren wij u over de implementatie van duurzame inzetbaarheid en de verankering ervan binnen uw organisatie. Zodat een duurzame gedragsverandering plaatsvindt en de waan van de dag niet de overhand krijgt. Dit doen we bijvoorbeeld door het coachen van leidinggevenden, een leergang gedragsverandering of een training communicatie.

Meer weten over duurzame inzetbaarheidsvisies?

Wilt u weten hoe u duurzame inzetbaarheid kunt bevorderen binnen uw organisatie? Of heeft u specifieke vragen over een van onze tools? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.


Webinar: (be)grip op duurzame inzetbaarheid