Leiderschap & dialoog


Binnen veel organisaties is het aan de orde van de dag: het werken aan de eigen inzetbaarheid. Zij vragen van medewerkers dat zij hierin zelfsturend zijn en proactief gedrag vertonen. Maar niet voor elke generatie is het vanzelfsprekend om te werken aan de eigen inzetbaarheid. De organisatie waarin ze werkzaam zijn, zal hen daarbij moeten helpen. Bijvoorbeeld door een cultuur te creëren waarin duurzame inzetbaarheid bespreekbaar is en waar medewerkers de nodige ondersteuning krijgen. Leidinggevenden die de dialoog aangaan met hun medewerkers zijn hierbij de sleutelfiguren voor uw organisatie.

Wij helpen u met diverse methoden en HR-instrumenten bij het versterken van de rol van de leidinggevenden. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod. Wilt u een vrijblijvend advies? Neem dan gerust contact op.

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid: bewustwording en concrete handvatten

Voor veel leidinggevenden is het thema duurzame inzetbaarheid nieuw. Ook weten ze vaak niet precies wat er van hen wordt verwacht. Ons dialoogspel leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid brengt de bewustwording op gang. Bovendien krijgen leidinggevenden concrete handvatten aangereikt om hun rol op te pakken. Per onderwerp staan de deelnemers stil bij hun eigen kennis en vaardigheden en die van de groep. Tijdens de sessie beantwoorden deelnemers tevens een aantal individuele vragen, waarna ze direct een terugkoppeling krijgen.

Vaardigheidstrainingen voor leidinggevenden

Tijdens een verdiepende training wordt geoefend met verschillende vaardigheden die van belang zijn voor het voeren van een goed gesprek en het ondersteunen van medewerkers bij duurzame inzetbaarheid. De trainingen worden naar behoefte ingevuld. Voor de hand liggende thema’s zijn bijvoorbeeld:

  1. Hoe geef ik op een goede manier feedback?
  2. Luisteren, samenvatten, doorvragen
  3. Concrete afspraken maken en nakomen

Oefenen en coaching in de praktijk

Berenschot heeft ervaren coaches in dienst voor het ondersteunen van uw leidinggevenden. We oefenen belangrijke vaardigheden en bieden de mogelijkheid om lastige situaties te bespreken. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Routekaart Duurzame Inzetbaarheid: overzicht HR-instrumenten en dialoog

De Routekaart Duurzame Inzetbaarheid geeft een duidelijk overzicht van de mogelijke HR-instrumenten en hoe u de instrumenten kunt inzetten om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te bevorderen. De routekaart kan ook gebruikt worden als ‘praatplaat’ tijdens het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers.

Assessments voor leidinggevenden

De vraag naar leiderschapsontwikkeling wordt steeds persoonlijker en specifieker. Het gaat bij leiderschap steeds meer over gevoelsmatige aansluiting bij mensen, hun motivatie, inspiratie en ontwikkeling. Berenschot heeft een lange historie in het afnemen van assessments om te kijken of uw leidinggevenden passen bij de (nieuwe) rol die van hen wordt gevraagd. Wij hebben verschillende varianten voor het afnemen van assessments, waaronder een breed aanbod aan online assessmenttesten en scans. De kracht van Berenschot is dat we de assessments combineren met veel kennis en ervaring uit de praktijk. Experts op het gebied van assessments werken samen met experts uit het inhoudelijke veld (industrie, gemeenten, zorg, onderwijs, etc.). Wij weten wat nodig is binnen een bepaald type bedrijf of in een bepaalde sector en hebben door onze brede dienstverlening de inhoudelijke experts in huis om leidinggevenden tijdens interviews en rollenspellen te testen.

Berenschot heeft een competentiebank ontwikkeld waarin ook de ‘21th century skills’ zijn verwerkt. Samen met organisaties kiezen we de belangrijkste competenties waarop leidinggevenden beoordeeld moeten worden.

Meer weten over leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid?

Heeft u de juiste HR-instrumenten om leidinggevenden te helpen rondom duurzame inzetbaarheid? Of heeft u specifieke vragen over onze trainingen en assessments? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.