Slim organiseren


Organisaties die aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid kijken vaak alleen naar de menselijke component. Uiteraard is dit een belangrijk aspect, maar binnen organisaties zijn er veel meer punten die aangepakt kunnen worden om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen en te behouden.

Lean werken: efficiëntie en duurzame inzetbaarheid gaan hand in hand

Steeds meer organisaties in de maak- en procesindustrie hebben uitdagingen op zowel operationeel als op HR-gebied. Enerzijds moet de productie steeds goedkoper en efficiënter om wereldwijd competitief te blijven, anderzijds moet de duurzame inzetbaarheid worden vergroot vanwege de stijgende pensioenleeftijd en toenemende digitalisering. Deze thema’s worden vaak gescheiden opgepakt: de operatie gaat aan de slag met procesverbetering, HR met duurzame inzetbaarheid. Operatie focust op het probleem in het proces, terwijl HR zich richt op de medewerkers. Wij zijn er voorstander van om deze processen te combineren in de vorm van lean werken. Hoe dit kan, leest u in het artikel Operations en HR: bundel de krachten.

Te weinig vakmensen te vinden?

Wanneer uw huidige medewerkersbestand het werk niet aankan, hoeft u niet altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. U kunt bijvoorbeeld ook kijken hoe u met behulp van technologie of het anders inrichten van werkprocessen efficiënter kunt werken. U zou het misschien niet denken, maar Berenschot heeft veel expertise op het gebied van digitalisering, automatisering en smart working. We hebben experts in huis die veel weten van de nieuwste technologieën en de meerwaarde die deze technologie biedt voor uw organisatie.

Interesse? Kijk bijvoorbeeld eens naar onze workshop B-Smart. Met deze workshop geven wij u inzichten en aangrijpingspunten voor nieuwe technologie binnen uw organisatie.

Is het werk te zwaar?

Hulpmiddelen en goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk preventiemiddel om het werk of de werkdruk binnen uw organisatie te verlichten. Nieuwe technologieën, zoals robots, automatisering en communicatie op afstand kunnen uw organisatie verder helpen. Maar denk ook aan het leren op afstand en het overnemen van taken zodat het werk met minder mensen kan worden gedaan.

Jobcrafting

Jobcrafting is een slimme manier om taken zo goed mogelijk te verdelen over medewerkers. Teams gaan onder leiding van onze adviseurs aan de slag met het in kaart brengen en waarderen van taken. Op deze manier krijg je op teamniveau zicht op de hoeveelheid taken en waar mensen wel of juist geen energie van krijgen. Het idee is dat taken (binnen kaders) onderling anders verdeeld kunnen worden. De sessies leiden tot verrassende inzichten en mogelijkheden om het werk voor medewerkers leuker en uitdagender te maken.

Inclusief werkgeverschap

Berenschot draagt actief haar steentje bij aan een meer inclusieve maatschappij. Door het werk slim te organiseren kun je het ook geschikt maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen hiermee niet zeggen dat er altijd aanpassingen nodig zijn, maar dat je op maat kunt kijken wat de mogelijkheden zijn. Door de standaardpatronen los te laten, kun je participatie vaak op een eenvoudige manier bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan jobcarving (taken clusteren tot nieuwe functies die aansluiten bij specifieke talenten of kwetsbare doelgroep), technische hulpmiddelen voor mensen met zintuigelijke beperkingen en het aanpassen van werktijden waar sommige mensen met chronische klachten bij gebaat zijn. Wij denken met organisaties mee over de mogelijkheden en een duurzaam inclusiviteitsbeleid. Zelf vervullen we daarin graag een voorbeeldrol.

Meer weten over smart working en lean werken?

Benieuwd hoe u met duurzame inzetbaarheid aan de slag kunt gaan? Of wilt u weten hoe u het werk voor uw medewerkers kunt verlichten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.