Toolkit duurzame inzetbaarheid


Hoe krijg ik zicht op wat er nu écht speelt op het gebied van duurzame inzetbaarheid in mijn organisatie? Hoe zorg ik dat de duurzame inzetbaarheid van mijn medewerkers verbetert, en hoe krijg ik hen hierin mee? En wat levert het uiteindelijk allemaal op?

Om u te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, hebben wij verschillende producten en diensten ontwikkeld.

1. Quick scan: eerste inzicht in de huidige situatie
Door het invullen van onze quick scan krijgt u snel een overzicht van de relevante ken- en stuurgetallen voor duurzame inzetbaarheid, zoals mobiliteit, ziekteverzuim en diensttijdopbouw. Daarnaast biedt de quick scan ook inzicht in uw beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en in HR‑instrumenten. Wij benchmarken deze gegevens zodat u ziet hoe uw organisatie het doet ten opzichte van branchegenoten. De quick scan is een goede eerste stap om inzichtelijk te krijgen hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

2. Kosten-batentool: inzicht in verspillingskosten en verbeterpunten
Aan de hand van de kosten-batentool duurzame inzetbaarheid (pdf, 476 kB) bepalen we samen met u hoeveel procent van uw medewerkers minder inzetbaar is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Op basis van de berekening helpen we u gericht activiteiten te selecteren om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

3. Dialoogspel duurzame inzetbaarheid: het gesprek aangaan en acties formuleren
Met het dialoogspel (pdf, 1 MB) gaan sleutelfiguren binnen uw organisatie of branche met elkaar in gesprek over duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van twaalf vragen komen zij tot een eerste beeld van duurzame inzetbaarheid binnen hun afdeling, team of projectgroep, en kunnen zij gerichte acties formuleren. Berenschot begeleidt het spel en levert waar nodig inhoudelijke expertise.

4. Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid: bewustwording en concrete handvatten
Voor veel leidinggevenden is het thema duurzame inzetbaar­heid en hun rol daarin nieuw. Dit dialoogspel (pdf, 1 MB) brengt de bewustwording van die rol bij duurzame inzetbaarheid op gang. Bovendien krijgen leidinggevenden concrete handvatten aangereikt om hun rol op te pakken. Per onderwerp staan de deelnemers stil bij hun eigen kennis en vaardigheden en die van de groep. Tijdens de sessie beantwoorden deelnemers tevens een aantal persoonlijke vragen, waarna ze direct een persoonlijke terugkoppeling krijgen.

5. Routekaart Duurzame Inzetbaarheid: overzicht HR-instrumenten en dialoog
De Routekaart Duurzame Inzetbaarheid geeft een duidelijk overzicht van mogelijke HR-instrumenten en hoe deze in te zetten zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De routekaart kan ook gebruikt worden als ‘praatplaat’ voor het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers.

6. Lean: efficiëntie en duurzame inzetbaarheid gaan hand in hand
Efficiency is voor veel organisaties een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Door middel van het LIRA-spel laten we zien dat efficiency hand in hand kan gaan met het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Deelnemers ervaren hoe lean werkt en wat het kan opleveren. Wij maken tijdens de workshop expliciet een koppeling naar duurzame inzetbaarheid, zodat de deelnemers niet alleen leren hoe zij een proces efficiënt kunnen inrichten, maar ook oog krijgen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

7. Beleids- en actieplan en implementatiebegeleiding: een duurzame verandering
Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie, maar heeft u nog geen zicht op de (precieze) problematiek?  Of weet u niet hoe u met de geïdentificeerde knelpunten aan de slag kunt? Of heeft u al acties geformuleerd, maar weet u niet hoe u dit kan integreren in beleid? Door middel van een quick scan, een medewerkersenquête, verschillende werksessies met een door u samengestelde projectgroep en praktijkopdrachten komen wij samen met u tot een gedragen beleids- en actieplan. Een plan dat logisch voortvloeit uit uw organisatiedoelstellingen en recht doet aan de context, problematiek en kansen in uw bedrijf.

Op basis van dat beleids- en actieplan adviseren wij u over de implementatie van duurzame inzetbaarheid en de verankering ervan in uw organisatie. Zodat een duurzame gedragsverandering plaatsvindt, en de waan van de dag niet de overhand krijgt. Dit doen we bijvoorbeeld door het coachen van leidinggevenden, een leergang gedragsverandering of een training communicatie.