Werken en leren


Bij de ontwikkeling van medewerkers denken we snel aan boeken en schoolbanken, terwijl dit maar een klein deel van de mogelijkheden beslaat. Tachtig procent van wat medewerkers leren, leren ze in de praktijk. De adviseurs van Berenschot beschouwen ontwikkeling daarom ook als een cyclisch en continu proces waar op meerdere niveaus binnen de organisatie sturing aan kan worden gegeven.

Wij helpen organisaties bij het anders en effectiever organiseren van de ontwikkeling. Zo ondersteunt Berenschot bij het werken en leren door het:

  • Opstellen van een strategisch opleidingsplan: bevat de prioriteiten met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers over een bepaalde tijdsperiode. De missie, visie en strategie van de organisatie en het strategisch HR-beleid vormen daarbij een belangrijk vertrekpunt. Het plan wordt onder andere opgesteld vanuit de verschillende teamplannen. Met het strategisch opleidingsplan heeft uw organisatie een plan in handen waaruit blijkt welke ontwikkeling op dit moment aanwezig is en op welke ontwikkeling u nog moet inzetten.
  • Formuleren van opleidings- en ontwikkelplannen: een praktisch plan, vaak met de scope van een jaar, waarin de doelstellingen en beoogde resultaten uit het strategisch opleidingsplan worden uitgewerkt in opleidings- en ontwikkelactiviteiten voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld functiegroepen, afdelingen of teams).
  • Faciliteren van ontwikkelgesprekken: betreft een dialoog tussen leidinggevende en medewerker over persoonlijke ambities en de noodzaak om te ontwikkelen. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de (individuele en groeps-) ontwikkeling van medewerkers op korte en lange termijn en de manier waarop dit kan worden gerealiseerd.
  • Creëren van een actieve leeromgeving: ondersteuning bij het vinden van aangrijpingspunten om werken en leren in de praktijk te versterken.
  • Inzetten van competentiemanagement: gaat het om het herkennen, benutten en ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van uw organisatie, uw afdeling of uw team. Competentiemanagement is bij uitstek een middel om uw organisatie en uw mensen in samenhang te ontwikkelen. Het stelt u in staat om binnen uw organisatie gerichter te sturen op gedrag. Berenschot helpt uw organisatie bij het opstellen van deze kaders. Zo stellen we competenties vast vanuit onze competentiebank. Ook helpen wij u graag bij het inrichten van de competentiematrix zodat u precies weet welke medewerkers zich op welke wijze verder kunnen ontwikkelen.

Meer weten over medewerkers ontwikkelen?

Wilt u meer weten over het werken en leren? En hoe u de ontwikkeling van medewerkers (verder) kunt stimuleren? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.