Vitaliteit werknemers & werkplezier


Fit en met plezier werken, wie wil dat nou niet? Naast dat het voor een dosis levensgeluk zorgt, zijn fitte mensen productiever en kunnen ze tegen een stootje. Als werkgever heeft u profijt van fitte en gelukkige mensen. Het loont dus de moeite om hierin te investeren. Het is goed voor de mensen die u nu in dienst heeft, maar ook voor medewerkers die in de toekomst bij u komen werken. Bedrijven die investeren in het werkplezier en de vitaliteit van werknemers hebben een positiever imago en zijn dus aantrekkelijker in een krapper wordende arbeidsmarkt.

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen. Zo kunnen we in kaart brengen welke zaken de vitaliteit en het werkplezier in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk verlagen of zwaar of eentonig werk verbeteren. We kunnen ook helpen bij het bedenken van oplossingen en het versterken van de vitaliteit en het werkplezier. Denk aan ontwikkelmogelijkheden, een goede werksfeer of steun van leidinggevenden. We doen dit op een interactieve en systematische manier. Bij Berenschot hebben we kennis van processen, mensen en organisaties. Deze expertise zetten we in bij vraagstukken rondom vitaliteit en werkplezier. Hierbij maken we gebruik van de volgende tools en methoden.

Werkdruk verlagen

Van werkdruk is sprake als er teveel werk in te weinig tijd moet worden verzet. De kunst is om te achterhalen óf er sprake is van teveel werk, én hoe je de hoeveelheid werk per medewerker kunt verminderen. Op beide vragen geeft Berenschot een antwoord. Met behulp van een speciale app brengen wij in kaart hoeveel werk medewerkers moeten verrichten. We zetten de resultaten af tegen normen die we baseren op heel veel metingen binnen diverse soorten bedrijven. We combineren dit met signalen van stress onder medewerkers (interviews en vragenlijsten). Als blijkt dat de werkdruk te hoog is, gaan we samen met medewerkers en leidinggevenden kijken hoe we de hoeveelheid werk kunnen verminderen. Kan het werk slimmer verdeeld worden, kan het werk beter gepland worden, kan het proces efficiënter of moeten we medewerkers juist leren hoe ze om moeten gaan met werkdruk? Onze aanpak zorgt voor oplossingen en voorkomt dat werkdruk leidt tot stressklachten.

Dialoogspel van werkstress naar werkplezier

Met het dialoogspel van werkstress naar werkplezier gaan medewerkers met elkaar in gesprek over werkdruk en manieren om meer plezier te krijgen in het werk. In deze sessie nemen we de beleving van medewerkers serieus. Centraal staat het zoeken naar verbeteringen die door leidinggevenden en medewerkers opgepakt kunnen worden om de ervaren werkdruk te verlagen. In een dagdeel krijgen medewerkers zicht op aspecten die bepalend zijn voor de ervaren belasting en tools die de werkdruk kunnen verlagen of in ieder geval zorgen dat je goed met werkdruk om kunt gaan. Op basis van dit inzicht zoeken medewerkers samen naar oplossingen. Aan het eind van de sessie worden de oplossingen gepresenteerd en besproken met de leidinggevenden en worden gezamenlijk de vervolgstappen bepaald.

Werken aan werkgeluk

Wilt u graag sturen op werkgeluk? En de kracht van bevlogen en gelukkige medewerkers ervaren? Dat kan! Wij helpen hier graag bij met onze werkgelukversnellers. Heeft u overige vragen rondom de vitaliteit van uw werknemers en werkplezier? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.