Financiering


De juiste financiële mix voor uw ambities

Zonder financiering is het vaak lastig uw doel te bereiken. Dat geldt voor organisaties, in projecten en binnen samenwerkingen. Financiering is hét middel om innovaties te versnellen en impact te vergroten. Maar vaak ook een bottleneck, bijvoorbeeld bij R&D- en/of innovatieprojecten of verdere groei (groeikapitaal). Nu bankfinancieringen  lastiger zijn af te sluiten dan voorheen, kan een mix van financieringsbronnen uitkomst bieden.

Van subsidies tot crowdfunding

Berenschot helpt u de juiste financiële mix te ontwerpen en stappen te zetten om uw financiering rond te krijgen. Te denken valt aan een combinatie van subsidies, fiscale regelingen, kredieten (via overheden of ontwikkelingsmaatschappijen), private equity en obligatieleningen of andere vormen van crowdfunding. De basis hiervoor is een gedegen innovatiebeleid, een vernieuwend projectplan met een sluitende businesscase en/of een sterke en georganiseerde samenwerking. Mocht deze basis nog ontbreken, dan kunnen wij deze samen met u uitwerken. Profiteer van onze achtergrondkennis, die varieert van maakindustrie tot zorg, van start-ups tot beursgenoteerde organisaties en van bedrijven tot non-profitorganisaties. En verwezenlijk uw ambities.

Meer informatie over financiering?

Meer weten over de financiële mogelijkheden voor uw kansrijke project? Of wilt u advies over crowdfunding? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning.

Adviseurs