Aankondiging oproepen OP-Oost


Het EFRO OP-Oost programma stelt naar verwachting vanaf 18 juni weer budget beschikbaar voor twee oproepen gericht op CO2 reductie en grote R&D-projecten.

Slimme CO2-reductie

Slimme CO2-reductie is beschikbaar voor projecten die zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met de S3-sector Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen (HTSM), of de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Voorwaarden

  • De subsidie kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties.
  • Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn uit Gelderland of Overijssel.
  • Kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen lid zijn van het samenwerkingsverband en ook subsidie aanvragen.
  • Projecten mogen niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend en mogen niet langer duren dan 30 juni 2023.

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag, waarbij de subsidie per ontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor een mkb-ondernemer is dit maximaal 50%. Bent u een kennisinstelling en bestaan uw activiteiten uit industrieel onderzoek? Dan is de subsidie ook maximaal 50%. Als projectkosten komen in aanmerking kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een project.

Deadline

Vanaf 18 juni is budget beschikbaar voor projecten in Gelderland en Overijssel. De deadline voor het indienen van projecten is 30 september 2020. Het first-come-first-serve principe geldt.

Grote R&D-projecten

Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie. De activiteiten moeten passen binnen een van de S3-sectoren (Agrofood, Health en HTSM), al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Voorwaarden

  • De subsidie kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties.
  • Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn die minstens 30% van de kosten maakt en betaalt.
  • Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.
  • Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag, waarbij de subsidie per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor activiteiten van kennisinstellingen die kunnen worden aangemerkt als industrieel onderzoek, geldt er een maximale subsidie van 50% van de subsidiabele kosten. Bij iedere subsidieaanvraag moet ook ten minste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Deadline

Er is sinds 18 april al budget beschikbaar voor project in Gelderland. Vanaf 18 juni komt er ook budget vrij voor projecten in Overijssel. De deadline voor het indienen van projecten is 30 september 2020. Het first-come-first-serve principe geldt.

Meer weten?

Heeft u een project voor ogen dat binnen deze oproep valt? Bent u op zoek naar partners? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irma Oosterom via i.oosterom-vanroest@berenschot.nl of 06-23 91 67 51, of met John Eisses via j.eisses@berenschot.nl of 06 - 51 58 42 78.