Aankondiging OPZuid-call duurzame energie en energiereductie m.b.t. koolstofarme economie


De subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID) die naar verwachting opengaat op 2 december dit jaar, richt zich op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving met betrekking tot een koolstofarme economie. OPZuid stimuleert hiermee innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten die gericht zijn op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën.

Voorwaarden

Projecten moeten bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing. In een later stadium moeten deze leiden tot grootschalige toepassingen. De activiteiten moeten grotendeels gericht zijn op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving.

Doelgroep

Ondernemers uit de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen dit onderling of in een samenwerkingsverband doen.

Subsidie

Het maximale budget voor deze EFRO-subsidie bedraagt € 7.781.302. De maximale bijdrage per project bedraagt € 1,5 miljoen.

Deadline

Naar verwachting is deze call open van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020. De aanvragen lopen via een tender.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).