Call 2020: INTERREG Noordwest-Europa voor samenwerkingsprojecten


Voor het INTERREG-programma voor de regio Noordwest-Europa zal in 2020 naar verwachting een nieuwe oproep voor projectvoorstellen openen. Dit programma bevordert samenwerking in deze regio op het gebied van innovatie, CO2-reductie en efficiënte hulpbronnen. Het heeft als doel projecten deels te subsidiëren die concrete resultaten opleveren waarmee de levenskwaliteit van de burgers verbeterd wordt en de verschillen binnen regio’s kleiner worden. Er kan een aanvraag gedaan worden voor de prioriteiten innovatie en efficiënte hulpbronnen.

De INTERREG-regio Noordwest-Europa omvat de volgende landen: België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en (delen van) Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg), Frankrijk en Duitsland.

Doel

Met dit programma wil Europa de regio Noordwest-Europa een belangrijke economische speler maken en een aantrekkelijke plek om te werken met een sterke focus op innovatie, duurzaamheid en cohesie. Het richt zich daarbij op de volgende drie prioriteiten:

 • Innovatie: verbeteren van het innovatie-en concurrentievermogen van mkb-bedrijven of andere ondernemingen in Noordwest-Europa. Hierbij gaat het ook om sociale innovatie, inclusief innovatieve oplossingen voor maatschappelijke behoeften en problemen.
 • CO2-reductie: ondersteunen van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren, terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, ontwikkelen van duurzaam vervoer en opheffen van knelpunten in belangrijke netwerkinfrastructuren.
 • Efficiënte hulpbronnen: ontwikkelen van nieuwe manieren om meer te produceren met minder input en het bevorderen van slim gebruik van water, grond, lucht en andere hulpbronnen.

Voorwaarden

 • Aanvragen mogen worden ingediend door elke publieke of private organisatie met rechtspersoonlijkheid.
 • Een project moet worden georganiseerd door ten minste drie samenwerkende organisaties uit drie verschillende landen.
 • Ten minste twee van deze partners moeten uit een regio in Noordwest-Europa komen.
 • De hoofdpartner moet afkomstig zijn uit de non-profit sector.
 • Een project moet ten minste gericht zijn op een van de drie kernprioriteiten.
 • Er moet aangetoond worden dat transnationale samenwerking de beste manier is om deze uitdaging aan te pakken.
 • Een project bevat een samenwerkingsverband van partners die elkaar aanvullen dankzij hun verschillende soorten ervaring en expertiseniveaus.
 • Oplossingen moeten op transnationaal niveau geïmplementeerd kunnen worden.
 • Tastbare en concrete resultaten zijn een vereiste.

Bijdrage/subsidie

Als er niets wijzigt, zal de subsidie maximaal 60% van de totale kosten van het project bedragen en deze kent geen voorgeschreven minimum- of maximumbedrag.

Deadline

Een aanvraag wordt ingediend in twee fasen: de eerste fase bevat een beknopte aanvraag en vervolgens zal in stap twee een volledige aanvraag ingediend moeten worden.