Call voor INTERREG VA 2 Seas geopend


Het INTERREG VA 2 Seas-project bevordert samenwerking tussen bedrijven en instituten in delen van België (Vlaanderen), Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zie de figuur hiernaast. Het programma richt zich op de volgende thema’s:

1. Slimme industrie.
2. CO2-reductietechnologieën.
3. Adaptieve capaciteit voor klimaatverandering.
4. Grondstofefficiëntie.

Doel en voorwaarden

Het INTERREG-programma bevordert de innovatieve samenwerking tussen de kustregio van het Europese vasteland en Verenigd Koninkrjk. Het moet een samenwerking zijn tussen een of meer mkb’ers waarbij minstens één partner in Verenigd Koninkrijk gevestigd is. Onder het thema slimme industrie vallen onder andere: transport, havens, water-/milieutechnologieën, agrofood, life sciences & gezondheid, communicatie, digitale en creatieve industrie en maakindustrie.

Bij het thema CO2-reductietechnologieën kan gedacht worden aan: hernieuwbare energie, transport, agricultuur, maakindustrie en gebouwen.

Binnen het thema adaptieve capaciteit voor klimaatverandering wordt aandacht besteed aan: stijgende zeespiegel, overstromingen, versnelde afbreuk van de kust, verzuring van water, stijgende watertemperatuur en versterking van klimaatschommelingen (bijvoorbeeld hevige regen en langdurige droogte).

Het laatste thema gaat over het efficiënt omgaan met grondstoffen, zoals land, grond, mineralen, metalen, water en grondstoffen uit het water.

Subsidie

Subsidie is maximaal 60% van de totale kosten van het project en kent geen minimum of maximum bedrag.

Deadline

De deadline voor het indienen van aanvragen is 27 oktober 2017.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses via 030-291 6874 (secretariaat).


Overzicht van de kustregio’s waarbinnen de deelnemers gevestigd moeten zijn.

Bron: http://www.interreg2seas.eu/nl/download/file/fid/3250

Meer subsidieregelingen?