CrossRoads2: budget beschikbaar voor haalbaarheidsstudies


Crossroads 2 is een grensoverschrijdend subsidieprogramma gericht op mkb’s/KMO’s in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en Vlaanderen met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die met elkaar samenwerken, met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de concurrentiekracht van de grensregio en het grensoverschrijdende netwerk te versterken.

Doel

CrossRoads2 richt zich met name op cross-sectorale en -technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

  • Hightech-systemen
  • Chemie en materialen
  • Agrofood
  • Life sciences & health
  • Cleantech
  • Biobased economy
  • Logistiek
  • Maintenance

Type projecten en deadline

Geïnteresseerde bedrijven met een grensoverschrijdende innovatie kunnen nog tot en met 29 november 2019 een aanvraag indienen voor haalbaarheidsstudies. Deze studies zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig innovatieproject te toetsen.

Budget

Voor deze studies kan maximaal € 10.000 aan subsidie worden aangevraagd met een bijdrage van 50%. Er is nog een budget van € 235.000 beschikbaar voor projectaanvragen.