CrossRoads2 INTERREG VA Vlaanderen-Nederland geopend

Gepubliceerd op 2 januari 2018

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma INTERREG Vlaanderen-Nederland. Het richt zich op cross-sectorale en -technologische innovaties die binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) passen. Dit zijn de sectoren Hightech Systemen, Chemie en Materialen, AgroFood, Life Sciences & Health, Cleantech, Biobased Economy, Logistiek en Maintenance.

Doel en doelgroep

Het doel van het CrossRoads2-project is het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond innovatieprojecten tussen kmo- en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het moet een samenwerking zijn tussen minstens één Nederlands mkb-bedrijf en minstens één Vlaams kmo-bedrijf.

Bijdrage

Er kan voor maximaal de helft van het totale projectbudget EFRO-subsidie worden aangevraagd.

onderstaande type project:

  • Haalbaarheidsstudies: Deze worden uitgevoerd door een extern expert met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase. Subsidie bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000.

Deadline

Tot en met 18 mei 2018 kunnen projecten worden aangemeld. Op 3 september wordt beslist welke projecten hun uitwerking kunnen indienen. De deadline voor de projectaanvragen ligt vervolgens op 21 december 2018.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via 030-291 6874 (secretariaat).