Deadline voor aanvragen ROCKET (INTERREG VA Nederland-Duitsland) 15 september 2017


Het ROCKET-project (INTERREG VA-project RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) valt binnen het INTERREG VA Nederland-Duitsland-programma en richt zich op de volgende vijf sleuteltechnologieën:

1. Nanotechnologie.
2. Microsysteemtechniek.
3. Micro- en nano-elektronica.
4. Innovatieve materialen en grondstoffen.
5. Fotonica

Het project heeft betrekking op de toepassingsgebieden gezondheid, energie en productie.

Doel en voorwaarden

De focus van het project ligt op samenwerkingsprojecten tussen het bedrijfsleven en de wetenschap in Duitsland en Nederland. Voorwaarde is dat partijen gevestigd zijn in het gebied van het programma. Voor Duitsland gaat het om Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen; voor Nederland om Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland en delen van Noord-Brabant en Limburg. Een aanvraag moet worden ingediend door minstens één Duitse en één Nederlandse onderneming met een mkb’er als leider van het consortium.

Een project kan een haalbaarheidsonderzoek of innovatieproject zijn.

  1. Haalbaarheidsonderzoeken. Een haalbaarheidsonderzoek is een pilot/concept voor een innovatieproject en biedt inzicht in de risico’s die dit met zich meebrengt. Subsidie is maximaal 60% van de totale kosten van deze studie met een maximum van € 25.000 per mkb’er.
  2. Innovatieprojecten. Bij innovatieprojecten dient men zich te richten op de ontwikkeling van nieuwe projecten of prototypes daarvan, toepassingen en technologieën tot het moment van marktintroductie. Het doel hiervan is een product, dienst of proces in de markt te zetten. Subsidie is maximaal 60% van de totale kosten van deze studie met een maximum van € 300.000 per mkb’er en € 150.000 per onderzoeks- of kennisinstelling.

Deadline

De deadline voor het indienen van aanvragen is 15 september 2017.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses via 030-291 6874 (secretariaat).


Meer subsidieregelingen?