DHI-regeling voor internationalisering in het mkb, ook in Europa

Gepubliceerd op 13 februari 2018

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met de DHI-regeling het aantal Nederlandse mkb-ondernemingen dat succesvol internationaliseert, verhogen en versterken. Voorheen was de regeling gericht op internationalisering in opkomende markten en ontwikkelingslanden (DGGF-landen); nu komen ook projecten in Europa in aanmerking.

De regeling biedt subsidie voor drie typen projecten:

  • Demonstratieprojecten: voor demonstraties (door middel van testopstellingen) van technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen, met als doel potentiële klanten te werven.
  • Haalbaarheidsstudies: gericht op export naar, dus investering door, een buitenlandse klant. Deze klant mag ook een buitenlandse overheid zijn. De haalbaarheidsstudie leidt tot een projectontwerp of businessplan.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële mogelijkheden voor eigen investering in het buitenland.

Doelgroep

De DHI-regeling is bedoeld voor Nederlandse (mkb-)bedrijven, eventueel in samenwerkingsverband, die willen investeren in of exporteren naar het buitenland.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Voor demonstratieprojecten geldt een maximale subsidie van € 200.000. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies kan maximaal € 100.000 worden aangevraagd.

Deadline

Aanvragen kunnen tot en met 29 maart 2018 worden ingediend. Van 9 augustus tot en met 21 september zal de regeling nogmaals worden opengesteld. Bij de regeling geldt het tenderprincipe: alle aanvragen die voor de deadline binnen zijn, worden beoordeeld; de sterkste aanvragen worden gehonoreerd.

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag dient een quickscan te worden uitgevoerd. De deadline hiervoor ligt twee weken voor de aanvraagdeadline. In reactie op de quickscan hoort u of het indienen van een aanvraag kansrijk is.

Meer weten?

Hebt u een projectidee of wilt u meer weten over de regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid van Straten via ons secretariaat: 030-2916874.