DHI-regeling open tot en met 19 september 2017; Internationalisering in het mkb, ook in Europa


Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met de DHI-regeling het aantal Nederlandse mkb-ondernemingen dat succesvol internationaliseert, verhogen en versterken. Voorheen was de regeling gericht op internationalisering in opkomende markten en ontwikkelingslanden (DGGF-landen); nu komen ook projecten in Europa in aanmerking.

De regeling biedt subsidie voor drie typen projecten:

  • Demonstratieprojecten: voor demonstraties (door middel van testopstellingen) van technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen, met als doel potentiële klanten te werven.
  • Haalbaarheidsstudies: gericht op export naar, dus investering door, een buitenlandse klant. Deze klant mag ook een buitenlandse overheid zijn. De haalbaarheidsstudie leidt tot een projectontwerp of businessplan.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële mogelijkheden voor eigen investering in het buitenland.

Doelgroep

Dit is een regeling voor Nederlandse (mkb-)bedrijven, eventueel in samenwerkingsverband, die willen investeren in of exporteren naar het buitenland.

Bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Voor demonstratieprojecten geldt een maximale subsidie van € 200.000. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies kan maximaal € 100.000 worden aangevraagd.

Deadline

De DHI-tender sluit op 19 september 2017. Er geldt het tenderprincipe: alle aanvragen die voor de deadline binnen zijn, worden beoordeeld; de sterkste aanvragen zullen worden gehonoreerd.

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag dient een quick scan te worden gedaan. De deadline hiervoor is 5 september. In reactie op de quick scan hoort u of het indienen van een aanvraag kansrijk is.

Hebt u een projectidee of wilt u meer weten over de regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid van Straten via ons secretariaat: 030-2916874.


Meer subsidieregelingen?