Eerste oproep agROBOfood geopend


De oproep voor Innovation Experiments staat open voor mkb-bedrijven in de agrofoodsector, die met behulp van robotica efficiënter willen werken. Per project is maximaal € 500.000 beschikbaar. Aanmelden kan tot 1 september 2020.

Over agROBOfood

AgROBOfood is een programma binnen Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en innovatie. In agROBOfood komen de werelden van robotica, landbouw, R&D en business samen. Doel van AgROBOfood is het ondersteunen van effectieve toepassingen van robottechnologieën in de agrifoodsector en om mkb-bedrijven zo te helpen efficiënter en concurrerender te worden. Dit is de eerste oproep.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van twee tot vijf organisaties die werkzaam zijn in de agrifood- en roboticasector. Allen zijn gevestigd in EU-lidstaten of in met Horizon 2020 geassocieerde landen. Daarnaast bestaat het consortium uit minimaal één mkb-bedrijf als eindgebruiker en minimaal één mkb-bedrijf als technologieleverancier. Bovendien moet het samenwerkingsverband een internationaal óf een intersectoraal karakter hebben.

Voorwaarden

  • Het project pakt een commerciële behoefte binnen agrifood aan.
  • De oplossing is gebaseerd op robottechnologieën.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een lokale partner Digital Innovation Hub (DIH) als primair aanspreekpunt. Holland Robotics is zo’n DIH-partner, waarmee Berenschot u in contact kan brengen.

Subsidie en deadline

Per project is € 300.000 tot € 500.000 beschikbaar, waarvan € 50.000 tot € 300.000 per projectpartner. Het project loopt tussen september 2020 tot mei 2022. De deadline voor aanvragen is 1 september 2020.

Meer weten?

Heeft u een project voor ogen dat binnen deze oproep valt? Bent u op zoek naar partners? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irma Oosterom via i.oosterom-vanroest@berenschot.nl of 06-23 91 67 51, of met Stephanie Riffo via s.riffo@berenschot.nl of 06-29 39 30 04.